ศูนย์รวมแมวทุกสายพันธุ์ แหล่งซื้อ-ขายแมวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ศูนย์รวมแมวทุกสายพันธุ์ แหล่งซื้อ-ขายแมวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยศูนย์รวมสุนัขทุกสายพันธุ์ แหล่งซื้อ-ขายสุนัขที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
วันนี้วันที่: 2022-08-14 14:33:42 น.
 ชื่อสถานพยาบาล  ที่อยู่-โทรศัพท์ติดต่อด่วน
จังหวัด
โรงพยาบาลสัตว์กาญจนบุรี 46/9 ถ.แสงชูโต   บ้านใต้ เมือง 
Hotline :
กาญจนบุรี
โรงพยาบาลสัตว์ กาญจนบุรี 126-128 ถ.แสงชูโต   บ้านใต้ เมือง 71000
Hotline :
กาญจนบุรี
เมืองกาญจน์รักษาสัตว์ 286/136-137 ถ.แสงชูโต   บ้านเหนือ เมือง 71000
Hotline :
กาญจนบุรี
วัดประทุมสัตวแพทย์ 21/6   แม่กลอง เมือง 
Hotline :
สมุทรสงคราม
โรงพยาบาลสัตว์สมุทรสงคราม 769/8 ถ.ราชญาติรักษา   แม่กลอง เมือง 
Hotline :
สมุทรสงคราม
แม่กลองรักษาสัตว์ 333/8 ถ.ไกรชนะ   แม่กลอง เมือง 75000
Hotline : -
สมุทรสงคราม
เกียรติศักดิ์สัตวแพทย์ 458/5 ถ.เพชรสมุทร   แม่กลอง เมือง 75000
Hotline : 0-3471-4064
สมุทสงคราม
หมอตาลรักษ์สัตว์ 24 ถ.พงษ์สุริยา   ท่าราบ เมือง 76000
Hotline :
เพชรบุรี
สัตวแพทย์รักษาสัตว์ 57 ชีสระอินทร์   คลองกระแซง เมือง 76000
Hotline : 0-3241-0796
เพชรบุรี
วัชระรักษาสัตว์ 119/2 ถ.ราชวิถี   คลองกระแซง เมือง 76000
Hotline : 0-3242-4913
เพชรบุรี
ธีรรัชรักษาสัตว์ 388/44 ถ.เพชรเกษม   ชะอำ ชะอำ 76120
Hotline :
เพชรบุรี
ท่ายางสัตวแพทย์ 322/13 ถ.ใหญ่ท่ายาง   ท่ายาง ท่ายาง 76130
Hotline :
เพชรบุรี
ชะอำสัตวแพทย์ 53/2 ถ.ราษฎร์พลี 1   ชะอำ ชะอำ 76120
Hotline :
เพชรบุรี
คลินิกสัตวแพทย์ 99 ถ.บริพัตร   ท่าราบ เมือง 760000
Hotline : 0-3241-4760
เพชรบุรี
เพ็ทคลีนิกรักษาสัตว์ 105 ถ.พงษ์สุริยา   ท่าราบ เมือง 
Hotline :
เพชรบุรี
เพชรบุรีสัตวแพทย์ 107/6 ถ.เพชรเกษม   ต้นมะม่วง เมือง 
Hotline :
เพชรบุรี
เพชรบุรีคลีนิกสัตว์ 60/1 ม.8 ถ.คีรีรัฐยา   ธงชัย เมือง 76000
Hotline :
เพชรบุรี
เกื้อกูลรักษาสัตว์ 77/11 ถ.หาดเจ้าสำราญ   โพไร่หวาน เมือง 
Hotline :
เพชรบุรี
อรชุน รักษาสัตว์ 121/10 ม.8   วังเย็น บางแพ 
Hotline :
ราชบุรี
สุวิทย์สัตวแพทย์ 45 ถ.โรงพยาบาลบ้านฆ้อง   โพธาราม โพธาราม 70120
Hotline :
ราชบุรี
สัตวเวชคลีนิค 203-205 ถ.ทรงพล    บ้านโป่ง 70110
Hotline : -
ราชบุรี
สหคลีนิคสัตว์ 341   จอมบึง จอมบึง 70150
Hotline : 0-3226-1283
ราชบุรี
ราชบุรีสัตวแพทย์2 256/421 ถ.มนตรีสุริยวงศ์   หน้าเมือง เมือง 
Hotline :
ราชบุรี
ราชบุรีสัตวแพทย์ 196/9 ถ.รถไฟ   หน้าเมือง เมือง 
Hotline :
ราชบุรี
พิเชษฐ์สัตวแพทย์ 427 ถ.ไกลเพชร   หน้าเมือง เมือง 70000
Hotline : -
ราชบุรี
ประวัติสัตวแพทย์ 1/20 ถ.หมันรำลึก   หน้าเมือง เมือง 70000
Hotline :
ราชบุรี
ประณัยยาสัตวแพทย์ 284/17 ม.9   ดำเนินสะดวก ดำเนินสะดวก 
Hotline :
ราชบุรี
บ้านโป่งสัตวแพทย์ 90 ถ.ทรงพล   บ้านโป่ง บ้านโป่ง 
Hotline :
ราชบุรี
ดำเนินรักษ์สัตว์ 296/1 ม.4   ท่านัด ดำเนินสะดวก 
Hotline :
ราชบุรี
ซียูเพ็ทแคร์ 35/3 ถ.เฉิมพระเกียรติ ร.9   บ้านโป่ง บ้านโป่ง 
Hotline :
ราชบุรี
คลีนิคสัตว์ดำเนินสะดวก 275/8 ม.8   ดำเนินสะดวก ดำเนินสะดวก 
Hotline : 081-9049433, 032-346366
ราชบุรี
คลีนิคสัตว์ 28 ถ.โฆสิตสกุล   - บ้านโป่ง 70110
Hotline :
ราชบุรี
คลีนิกสี่ขา 37 ถ.สมบูรณ์กุล   หน้าเมือง เมือง 
Hotline :
ราชบุรี
คลีนิกสัตว์ปากท่อ 191/7 ม.8 ถ.หน้าอำเภอ   ปากท่อ ปากท่อ 
Hotline :
ราชบุรี
คลีนิกคนรักสัตว์ 167/2-3 ถ.ราษฎรยินดี   หน้าเมือง เมือง 
Hotline :
ราชบุรี
คลีนิกเพ็ทเลิฟเซ็นเตอร์ 20/40 ถ.อุดมศิริ   หน้าเมือง เมือง 
Hotline :
ราชบุรี
คลินิกสัตวแพทย์ 15/21 ถ.ราษฎรยินดี   หน้าเมือง เมือง 70000
Hotline : 0-3232-6755
ราชบุรี
คลินิกสัตว์เลี้ยง 49/32   บ้านโป่ง บ้านโป่ง 70110
Hotline : -
ราชบุรี
โฆษิตสัตวแพทย์ 236 ถ.โฆษิตสกุล    บ้านโป่ง 70110
Hotline : -
ราชบุรี
เจดีย์หักสัตวแพทย์ 26/5-6 ถ.เพชรเกษม   หน้าเมือง เมือง 70000
Hotline :
ราชบุรี
เกื้อกูลรักษาสัตว์ 389/6 ม.4   ดินทราย ปากท่อ 
Hotline :
ราชบุรี
สิวารัตน์สัตวแพทย์ 88/392 ม.5   อ้อมน้อย กระทุ่มแบน 
Hotline :
สมุทรสาคร
สัตวแพทย์คลีนิก 1300/354 ถ.นรราชอุทิศ   มหาชัย เมือง 
Hotline :
สมุทรสาคร
ศูนย์สุขภาพ สัตว์เลี้ยงM.V.T 887/13 ถ.ราฎร์บรรจบ   มหาชัย เมือง 74000
Hotline : 0-3481-1112
สมุทรสาคร
รพ.สัตว์อ้อมน้อย 110/9-10   อ้อมน้อย กระทุ่มแบน 74130
Hotline : 0-344204291
สมุทรสาคร
มหาชัยสัตวแพทย์ 321/130 ถ.นิคมรถไฟ   มหาชัย เมือง 
Hotline :
สมุทรสาคร
มหาชัยสัตวแพทย์ 321/130 ถ.นิคมรถไฟ   มหาชัย เมือง 
Hotline :
สมุทรสาคร
ธนูสัตวแพทย์ 244/11 ถ.สุคนธวิท   ตลาด กระทุ่มแบน 74130
Hotline :
สมุทรสาคร
คลีนิคสัตวรักษ์ 89/58   บ้านแพ้ว บ้านแพ้ว 
Hotline :
สมุทรสาคร
คลีนิกหมอเมรักษาสัตว์ 930/39   มหาชัย เมือง 
Hotline :
สมุทรสาคร
คลีนิกสัตวแพทย์สีอิฐ 107/13 ถ.เศรษฐกิจ   ท่าทราย เมือง 
Hotline :
สมุทรสาคร
คลีนิกวิชาญฟาร์ม 1270/48 ถ.สุคนธวัช   ตลาด กระทุ่มแบน 74130
Hotline :
สมุทรสาคร
คลินิกรักษาสัตว์ 888/2 ถ.พันท้าย   มหาชัย เมือง 74000
Hotline : 0-3442-5297
สมุทรสาคร
คลินิกบ้านหมอรักสัตว์ 25/10 ม.3   บางหญ้าแพรก เมือง 
Hotline :
สมุทรสาคร
คลินิกบ้านแพ้วสัตวแพทย์ 86/10 หมู่ 1   หลักสาม บ้านแพ้ว 
Hotline :
สมุทรสาคร
คณิตสัตวแพทย์ 884/4ถ.ราษฎร์บรรจบ   มหาชัย เมือง 74000
Hotline : 0-3441-1658
สมุทรสาคร
โรงพยาบาลสายห้ารักษาสัตว์ 302 ม.6 ถ.เพชรเกษม   อ้อมน้อย กระทุ่มแบน 
Hotline :
สมุทรสาคร
โรงพยาบาลสัตว์หมอพฤกษ์ 923/32 ฌ-ญ ถ.เอกชัย   มหาชัย เมือง 
Hotline : 0-3481-0523
สมุทรสาคร
โรงพยาบาลสัตว์พุทธรักษ์ 100/60-61 ถ.พุทธมณฑล   อ้อมน้อย กระทุ่มแบน 74130
Hotline : -
สมุทรสาคร
เอกภพรักษาสัตว์ 1300/107 ถ.เอกชัย   มหาชัย เมือง 74000
Hotline :
สมุทรสาคร
อ้อมใหญ่สัตวแพทย์ 5/8 หมู่ 8   อ้อมใหญ่ สามพราน 73110
Hotline :
นครปฐม
หมอโยรักษาสัตว์ 238/18 ถ.25มกรา   พระปฐมเจดีย์ เมือง 
Hotline :
นครปฐม
สหสัตวแพทย์ 460 ถ.ทหารบก   พระปฐมเจดีย์ เมือง 73000
Hotline : 0-3424-1140
นครปฐม
ศาลายาสัตวแพทย์ 200/61   ศาลายา พุทธมลฑล 73170
Hotline : 0-1860-4519
นครปฐม
ราชวิถีสัตวแพทย์ 123/5 ถ.ราชวิถี   พระปฐมเจดีย์ เมือง 73000
Hotline :
นครปฐม
รังสีสัตวแพทย์คลีนิก 9/711 ถ.พุทธมณฑลสาย 4   กระทุ่มล้ม สามพราน 
Hotline :
นครปฐม
มาลัยแมนรักษาสัตว์ 18/1 ถ.มาลัยแมน   สนามจันทร์ เมือง 73000
Hotline :
นครปฐม
มาลัยแมน สัตวแพทย์ 80/3   สนามจันทร์ เมือง 73000
Hotline : -
นครปฐม
พัฒนสินเกษตร 45/3 ถ.ราชมรรคา   สนามจันทร์ เมือง 73000
Hotline : 0-3425-8509
นครปฐม
ปศุสัตว์คลีนิค 1/7   บ่อพลับ เมือง 73000
Hotline : -
นครปฐม
บ้านหมอรักสัตว์ 65/1ถ.25มกรา   พระปฐมเจดีย์ เมือง 
Hotline :
นครปฐม
บ้านเพื่อนสัตว์เลี้ยง 46/27 ม.2   ท่าข้าม สามพราน 
Hotline :
นครปฐม
นครชัยศรีรักษาสัตว์ 64/32 ม.3   บางกระเบา นครชัยศรี 73120
Hotline :
นครปฐม
ท่าตำหนักรักษาสัตว์ 35/28 หมู่ 4   ท่าตำหนัก นครชัยศรี 73120
Hotline :
นครปฐม
ดอนหวายรักษาสัตว์ 45/21 ม.4   บางระทึก สามพราน 
Hotline :
นครปฐม
ณรงค์สัตวแพทย์ 62-64ถ.ราชดำริห์   พระปฐมเจดีย์ เมือง 73000
Hotline : 0-3425-5984
นครปฐม
คลีนิกสัตว์เลี้ยง 483   บางเลน บางเลน 
Hotline :
นครปฐม
คลีนิกรักสัตว์เลี้ยง 628/4 ถ.นาสร้าง   นครปฐม เมือง 
Hotline :
นครปฐม
คลีนิกคุณานนท์รักษาสัตว์ 73/76 ถ.ศาลายา-นครชัยศรี   ศาลายา พุทธมณฑล 
Hotline :
นครปฐม
คลีนิกโฮซันนารักษาสัตว์ 147/2 ม.2   สนามจันทร์ เมือง 
Hotline :
นครปฐม
คลินิกสัตวแพทย์50 91/37 หมู่ 7   สามพราน สามพราน 73110
Hotline :
นครปฐม
คลินิกรักษาสุตว์ 306 ถ.ทิพากร   พระปฐมเจดีย์ เมีอง 73000
Hotline : -
นครปฐม
คลินิกบ้านรักสัตว์ 70/1 หมู่ 3   บางกระเบา นครชัยศรี 73120
Hotline :
นครปฐม
ไผ่ล้อมรักษาสัตว์ 30/7 ถ. ไผ่เตย    เมีอง 73000
Hotline : 0-3425-2603
นครปฐม
โรงพยาบาลสัตว์หมอนิกร 61/24-25 ถ.ทรงพล   พระปฐมเจดีย์ เมือง 
Hotline :
นครปฐม
โรงพยาบาลสัตว์สายสี่ 9/960 ถ.พุทธมณฑลสาย 4   กระทุ่มล้ม สามพราน 
Hotline :
นครปฐม
โรงพยาบาลสัตว์ยินดี 28/42-43 หมู่ 1   ท่าตลาด สามพราน 73110
Hotline :
นครปฐม
โรงพยาบาลสัตว์นครปฐม 165/1-2 ถ.เทศา   พระประโทน เมือง 73000
Hotline : -
นครปฐม
โรงพยาบาลสัตว์เอสแอล 170 ถ.พุทธมณฑลสาย4   กระทุ่มล้ม สามพราน 
Hotline :
นครปฐม
อุทัยสัตวแพทย์ 8/5 ถ.มหาราช   อุทัยใหม่ เมืองอุทัยธานี 
Hotline : 01-7406-614
อุทัยธานี
อุทัยธานีสัตวแพทย์ 56/11-12 ถ.ศรีอุทัย   อุทัยใหม่ เมืองอุทัยธานี 
Hotline : 0-5652-5006
อุทัยธานี
สุวรรณประเสริฐรักษาสัตว์ 114 ถ.ศรีอุทัย   อุทัยใหม่ เมือง 
Hotline : 0-5651-1936
อุทัยธานี
สัตวแพทย์พัฒนา 83/22 ถ. ศรีน้าซึม   อุทัยใหม่ เมืองอุทัยธานี 
Hotline : 0-5652-0501
อุทัยธานี
อุตรดิตถ์สัตวแพทย์ 26/6 ถ.เจษฎาบดินทร์   ท่าอิฐ เมืองอุตรดิตถ์ 
Hotline : 0-5541-4969
อุตรดิตถ์
ห้วยไผ่รักษาสัตว์ 11 ถ.ศรีชาววัง   ท่าอิฐ เมือง 
Hotline : 0-5538-1063
อุตรดิตถ์
ชุมพลสัตวแพทย์ 146/3 ถ.อินใจดี   ท่าอิฐ เมืองอุตรดิตถ์ 
Hotline : 0-5541-3398
อุตรดิตถ์
คลินิกสัตวแพทย์ 105 ถ.เกษมราษฏร์   ท่าอิฐ เมืองอุตรดิตถ์ 
Hotline : 0-5541-1613
อุตรดิตถ์
สุโขทัยสัตวแพทย์ 62/19 ถ.วิเชียรจำนงค์   ธานี เมือง 
Hotline : 0-5562-2340
สุโขทัย
พยงค์สัตวแพทย์ 62/16 ถ.วิเชียรจำนงค์   ธานี เมือง 
Hotline : 0-5562-1686
สุโขทัย
บาลเมืองสัตวแพทย์ 21 ถ.บาลเมือง   ในเมือง เมือง 
Hotline : 0-5571-2246
สุโขทัย
ธานีสัตวแพทย์ 214/22 ถ.สิงหวัฒน์   ธานี เมือง 
Hotline : 0-1532-9926
สุโขทัย
ชลชื่นรักษาสัตว์ 11 เทศบาลดำริ 2   เมืองสวรรคโลก สวรรคโลก 
Hotline : 0-5562-2129
สุโขทัย
หมอวี 6/14 ถ.สิงหวัฒน์   ในเมือง เมือง 
Hotline : 0-1680-1411
พิษณุโลก
สุพจน์สัตวแพทย์ 75/11-12 ถ.ศรีธรรมไตรปิฏก   ในเมือง เมือง 
Hotline : 0-5521-9525
พิษณุโลก
สุชาติสัตวแพทย์ 359/1 ม.3 ถ.มิตรภาพ   อรัญญิก เมือง 
Hotline : 0-5520-0982
พิษณุโลก
สิงหวัฒน์สัตวแพทย์ 13/4 ถ.สิงหวัฒน์   ในเมือง เมือง 
Hotline : 0-5524-2571
พิษณุโลก
พิษณุโลกสัตวแพทย์ 41/33 ถ.วิสุทธิกษัตริย์   ในเมือง เมือง 
Hotline : 0-5521-0239
พิษณุโลก
บ้านคลองสัตวแพทย์ 751/1ถ.สีหราชเดโช   ในเมือง เมือง 
Hotline : 0-5528-2599
พิษณุโลก
นเรศร์สัตวแพทย์ 21/77 ถ.เอกาทศรฐ   ในเมือง เมือง 
Hotline : 0-5525-2373
พิษณุโลก
คลินิกสารินทร์สัตวแพทย์ 586/3 ถ.บรมไตรโลกนาถ   ในเมือง เมือง 
Hotline : 0-1971-1957
พิษณุโลก
คลินิกสัตวแพทย์ 14/16 ถ.มิตรภาพ   ในเมือง เมือง 
Hotline : 0-5524-4390
พิษณุโลก
คลินิกสัตวแพทย์ ไม่ระบุ ถ.ประชาชื่น  ในเมือง เมือง 
Hotline : 0-5521-6812
พิษณุโลก
คลินิกวัดใหญ่สัตวแพทย์ 36/28-29 ถ.เอกาทศรฐ   ในเมือง เมือง 
Hotline : 0-1785-9377
พิษณุโลก
คลินิกบ้านรักสัตว์ 38/7ถ.ชาญเวชกิจ   ในเมือง เมือง 
Hotline : 0-5530-5095
พิษณุโลก
คลินิกคนรักสัตว์ 43/3 ถ.บรมไครโลกนาถ   ในเมือง เมือง 
Hotline : 0-5524-2201
พิษณุโลก
คมกฤชสัตวแพทย์ 146 ถ.พิชัยสงคราม   ในเมือง เมือง 
Hotline : 0-9708-9850
พิษณุโลก
โรงพยาบาลสัตว์พิษณุโลก 628 ถ.พิชัยสงคราม   ในเมือง เมือง 
Hotline : 0-5530-4330
พิษณุโลก
สัตวแพทย์ 44 8/8 ถ.สระหลวง   ในเมื อง เมือง 
Hotline : 0-5661-3690
พิจิตร
สัตวแพทย์ 8 ถ.ลิ้นจี่   ในเมือง เมือง 
Hotline : 0-1973-4743
พิจิตร
คลีนิกแมวกะหมา 117/39 ถ.บึงสีไฟ   ในเมือง เมือง 
Hotline : 0-5661-2207
พิจิตร
คลินิกเทวัญรักษาสัตว์ 68/13 ถ.บึงสีไฟ   ในเมือง เมือง 
Hotline : 0-9609-4200
พิจิตร
สัตวแพทย์ 26 ซ.เทวัญ3   ปากน้ำโพ เมือง 
Hotline : 0-5622-3961
นครสวรรค์
ปิยวัฒน์รักษาสัตว์ 52 ถ.พหลโยธิน   ตากฟ้า ตากฟ้า 
Hotline : 0-5624-4276
นครสวรรค์
บ้านสัตวแพทย์ 34/14 ถ.สวรรค์วิถี   ปากน้าโพ เมือง 
Hotline : 0-5622-170
นครสวรรค์
นครสวรรค์สัตวแพทย์ 20/45 ถ.สวรรค์วิถี   ปากน้าโพ เมือง 
Hotline : 0-5631-4321
นครสวรรค์
นครสวรรค์คลังยาสัตว์ 26/3 ถ.สุชาดา   ในเมือง เมือง 
Hotline : 056-223961
นครสวรรค์
คลินิกสัตวแพทย์สมชาย 565 ถ.พหลโยธิน   ตาคลี ตาคลี 
Hotline : 0-5626-2491
นครสวรรค์
คลินิกรักษ์สัตว์ 383/26 ถ.วิถีสวรรค์   ปากน้ำโพ เมือง 
Hotline : 0-5636-7111
นครสวรรค์
คลินิกเพื่อนสัตว์เลี้ยง 205/2 ถ.สวรรค์วิถี   ปากน้ำโพ เมือง 
Hotline : 0-5631-1093
นครสวรรค์
โรงพยาบาลศูนย์สุขภาพสัตว์เลี้ยงนครสวรรค์ 209/45 ถ.สวรรค์วิถี   ในเมือง เมือง 
Hotline : 0-5631-4334
นครสวรรค์
สามชัยสัตวแพทย์ 105 ถ.จอมพล   หนองหลวง เมือง 
Hotline : 0-5551-1810
ตาก
คลินิกรักษาสีตว์ร้านแม่สอดเทคโน 8/22 ถ.สายเอเซีย   แม่สอด แม่สอด 
Hotline : 0-1304-1211
ตาก
แม่สอดรักษาสัตว์ 91/2 ถ.อินทรคีรี   แม่สอด แม่สอด 
Hotline : 0-5553-5739
ตาก
เมืองตากสัตวแพทย์ 2/65 ถ.พหลโยธิน   ระแหง เมือง 
Hotline : 0-1973-0263
ตาก
สัตวแพทย์ 237/2 ม.6   ลานกระบือ ลานกระบือ 
Hotline : 01-0374389
กำแพงเพชร
สัตวแพทย์ 1441/4ม.4ถ.สลกบาตร   แสนตอ ขาณุวรลักษณ์บุรี 
Hotline : 0-5577-1935
กำแพงเพชร
วุฒิชัยสัตวแพทย์ 8 ถ.เทศา 1   ในเมือง เมือง 
Hotline : 0-5571-2246
กำแพงเพชร
วุฒิชัยสัตวแพทย์ 53 ถ.วิจิตร 2   ในเมือง เมือง 
Hotline : 0-5571-2246
กำแพงเพชร
จิรพันธ์สัตวแพทย์ 233 ถ.เจริญสุข   ในเมือง เมือง 
Hotline : 01-4098-001
กำแพงเพชร
คลังเวชภัณฑ์สัตว์ 127-129 ถ.เจริญสุข   ในเมือง เมือง 
Hotline : 055-711437
กำแพงเพชร
กำแพงเพชรสัตวแพทย์ 87 ถ.เทศา 1   ในเมือง เมือง 
Hotline : 01-6756873
กำแพงเพชร
สัตวบาล 22 ถ.สามัคคีชัย   ในเมือง เมือง 
Hotline : 0-5672-1349
เพชรบูรณ์
สัตวแพทย์ 98/1 ถ.วจี   วัดป่า หล่มสัก 
Hotline : 0-5670-2319
เพชรบูรณ์
สัตวแพทย์ 605 หมู่ที่ 11   หนองไผ่ หล่มสัก 
Hotline : 0-5678-1035
เพชรบูรณ์
ผาเมืองสัตวแพทย์ 120 /9ถ.วจี   หล่มสัก หล่มสัก 
Hotline : 0-5670-4478
เพชรบูรณ์
คลินิกหมาสวย 22/2 ม.3   สะเดียง เมือง 
Hotline : 0-5974-8845
เพชรบูรณ์
คลินิกสัตวแพทย์ 13 ถ.นิกรบำรุง   ในเมือง เมือง 
Hotline : 0-5672-2851
เพชรบูรณ์
คลินิกรักษาสัตว์เพชรแท้ 180/1 ถ.พระพุทธบาท   ในเมือง เมือง 
Hotline : 0-5672-1745
เพชรบูรณ์
คลินิกรักษาสัตว์ 999/9 ม. 7   ซับสมอทอด บึงสามพัน 
Hotline : 0-5673-1987
เพชรบูรณ์
คลินิกบ้านรักสัตว์ 31/12 ถ.เทพาพัฒนา   ในเมือง เมือง 
Hotline : 0-1816-8819
เพชรบูรณ์
สัตวแพทย์ 49 ๑๑๓/๑๐ - มิตรประชา ลี้ ลี้ 
Hotline :
ลำพูน
ป่าซางสัตวแพทย์ ๖/๘  - หมู่ ๓ ลำพูน-ป่าซาง ป่าซาง ป่าซาง 
Hotline :
ลำพูน
คลีนิครักษาสัตว์ ๓๑๔ - เจริญราษฎร์ ในเมือง เมือง 
Hotline :
ลำพูน
คลินิคสัตวแพทย์ 50 ๔๐๕/๒ - เจริญราษฎร์ ในเมือง เมือง 
Hotline :
ลำพูน
โรงพยาบาลสัตว์เพื่อพูน ลำพูน ๕๐/๑ - รอบเมืองนอก ในเมือง เมือง 
Hotline :
ลำพูน
หมอสัตว์ ๑๙๔ - รอบเวียง  สวนดอก เมือง 
Hotline :
ลำปาง
สัตวแพทย์บ้านต้า ๖๒/๒ - หมู่ ๑๐ บ้านต้า ชมพู เมือง 
Hotline :
ลำปาง
สัตวแพทย์ ๒๖๐/๑๒๑ - ฉัตรไชย สบตุ๋ย เมือง 
Hotline :
ลำปาง
ริมวังสัตวแพทย์ ๑๓๐ - เจริญประเทศ เวียงเหนือ เมือง 
Hotline :
ลำปาง
ประสานสัตวแพทย์ ๕๑ - จามเทวี บ่อแฮ้ว เมือง 
Hotline :
ลำปาง
ปงสนุกรักษาสัตว์ ๖๓ - จามเทวี เวียงเหนือ เมือง 
Hotline :
ลำปาง
บ้านรักษาสัตว์ ๔๓/๒๐ - ท่าคราวน้อย สบตุ๋ย เมือง 
Hotline :
ลำปาง
บ้านปศุสัตว์ ๒๕๗/๕ - หมู่ ๗ - แม่เมาะ แม่เมาะ 
Hotline :
ลำปาง
บ้านคงรักษาสัตว์ ๑๑๖/๑ - วังขวา สบตุ๋ย เมือง 
Hotline :
ลำปาง
ท่านางรักษาสัตว์ ๔๙/๑  - หมู่ ๓ เถินบุรี ล้อมแรด เถิน 
Hotline :
ลำปาง
คลินิกม้าลำปาง ๓๔/๒ - สุชาดา พิชัย เมือง 
Hotline :
ลำปาง
คนรักสัตว์ ๘๖ - สนามบิน พระบาท เมือง 
Hotline :
ลำปาง
โรงพยาบาลสัตว์ลำปาง ๓๕๙ - ลำปาง-เชียงใหม่ สวนดอก เมือง 
Hotline :
ลำปาง
โรงพยาบาลสัตว์เขลางค์ ๓๖๑/๒๓-๒๔ - ฉัตรไชย สบตุ๋ย เมือง 
Hotline :
ลำปาง
โรงพยาบาลสัตว์ (หมออธิศักดิ์) ๓๙๙/๑๒-๑๔ วรวงศ์ประภา ฉัตรไชย สบตุ๋ย เมือง 
Hotline :
ลำปาง
โรงพยาบาลช้างของมูลนิธิเพื่อนช้าง ๒๙๕ -หมู่ ๖ ลำปาง-เชียงใหม่ เวียงตาล ห้างฉัตร 
Hotline :
ลำปาง
เพื่อนรักสัตว์เลี้ยง ๑๓๔/๘ -  ลำปาง-แม่ทะ พระบาท เมือง 
Hotline :
ลำปาง
เพื่อนปศุสัตว์ ๒๖๖/๓๘๖  - หมู่ ๑๕ พหลโยธิน พิชัย เมือง 
Hotline :
ลำปาง
เกาะคารักษ์สัตว์ ๑ - หมู่ ๔ เกาะคา-ห้างฉัตร ท่าผา เกาะคา 
Hotline :
ลำปาง
คลินิกบ้านสัตว์เลี้ยง ๑๔ - ปางล้อนิคม จองคำ เมือง 
Hotline :
แม่ฮ่องสอน
บ้านพักสัตวแพทย์ ๔๐๐/๑๗๑ -   นาจักร เมือง 
Hotline :
แพร่
คลินิกรักษ์สัตว์ 8.163265306 - - หมู่ ๙ นาจักร เมือง 
Hotline :
แพร่
วีรศักดิ์ รุ่งเรืองพันธุ์ ๒/๔๘-๔๙ - ยันตรกิจโกศล ในเวียง เมือง 
Hotline :
แพร่
เอนก คำภิบาล ๖/๕ - ร่องซ้อ ในเวียง เมือง 
Hotline :
แพร่
พะเยาสัตวแพทย์ ๙๘๓/๒ - พหลโยธิน เวียง เมือง 
Hotline :
พะเยา
คลินิกสัตว์แสนสุข ๗/๔๕ -  ประตูกลองสอง เวียง เมือง 
Hotline :
พะเยา
แม่ต๋ำรักษาสัตว์ ๙๘/๔ -  พหลโยธิน แม่ต๋ำ เมือง 
Hotline :
พะเยา
เชียงคำสัตวแพทย์ ๗๗/๓  - หมู่ ๑๕ - หย่วน เชียงคำ 
Hotline :
พะเยา
สัตวแพทย์ 44 ๗/๑๘ - มหายศ เวียง เมือง 
Hotline :
น่าน
สัตวแพทย์ ๑๓๗ - หมู่ ๕ อดุลย์เดชจรัส เชียงกลาง เชียงกลาง 
Hotline :
น่าน
บ้านหมาแมว ๔/๑๑-๑๒ - เจ้าฟ้า ในเวียง เมือง 
Hotline :
น่าน
ทุ่งเศรษฐีสัตวแพทย์ ๑๗๕ - หมู่ ๕ น่าน-ทุ่งช้าง ผาสิงห์ เมือง 
Hotline :
น่าน
จงรักษ์สัตวแพทย์ ๘/๒ - มหาพรหม ในเวียง เมือง 
Hotline :
น่าน
หมอพืชสัตวแพทย์ ๙๓/๖ - ประสพสุข เวียง เมือง 
Hotline :
เชียงราย
สันทัดสัตวแพทย์ ๕/๒  - หมู่ ๑ ป่าตึง แม่จัน แม่จัน 
Hotline :
เชียงราย
บ้านสัตว์แสนรัก ๑๔๐/๕ - ซุปเปอร์ไฮเวย์ รอบเวียง เมือง 
Hotline :
เชียงราย
บ้านรักสัตว์ ๑๙๙๕ - หมู่ ๑ - เมืองพาน พาน 
Hotline :
เชียงราย
บ้านพักสัตวแพทย์ราชโยธา ๘๘/๕ - ราชโยธา เมือง เมือง 
Hotline :
เชียงราย
บ้านพักสัตวแพทย์ ๘๙/๑  - หมู่ ๔ แม่ยาว-ริมกก ริมกก เมือง 
Hotline :
เชียงราย
บ้านพักสัตวแพทย์ ๔๐๗ ๑๒ สันโค้งหลวง รอบเวียง เมือง 
Hotline :
เชียงราย
น.สัตวแพทย์ ๗๒๗/๒ - - เวียง เชียงแสน 
Hotline :
เชียงราย
จำนงค์สัตวแพทย์ ๒๐/๕ - หนองบัว รอบเวียง เมือง 
Hotline :
เชียงราย
คลินิกหมายิ้ม ๑๒๓ - พหลโยธิน แม่สาย แม่สาย 
Hotline :
เชียงราย
คลินิกรักษาสัตว์เพ็ทโฮม ๑๗๗/๓-๔  - หมู่ ๔ พหลโยธิน บ้านดู่ เมือง 
Hotline :
เชียงราย
คลินิกรักษาสัตว์ คนรักษ์สัตว์ ๙๓๗/๓ -  พหลโยธิน เวียง เมือง 
Hotline :
เชียงราย
หน้าที่ : [1] 2 [3] [4] [5] [6] [7]  จากทั้งหมด 7 หน้า / จำนวนทั้งหมด 1856 หัวข้อ
* เพิ่มเติมสถานพยาบาลสัตว์เข้าฐานข้อมูลโดยส่งเมล์มาที่อีเมล์ * ดูสถานพยาบาลทั้งหมดที่มีในฐานข้อมูล CAT
 
หาบ้านให้น้องแมวเพศเมีย
แจกแมวฟรี หาบ้านให้น้องแมวเพศเมีย อายุ3เดือน
โทรติดต่อที่ : 0832589624 กรุงเทพมหานคร
วันที่ลง : 2022-07-06 21:19:28 น.
ตามหาบ้านให้น้องแมวค่ะ
แจกแมวฟรี ตามหาบ้านให้น้องแมวค่ะ
โทรติดต่อที่ : 0987779858 กาญจนบุรี
วันที่ลง : 2022-07-05 19:44:48 น.
หาคนรักน้องค่ะ
แจกแมวฟรี หาคนรักน้องค่ะ
โทรติดต่อที่ : 0619289246 กรุงเทพมหานคร
วันที่ลง : 2022-07-05 10:52:54 น.
หาผู้อุลูกแมว
แจกแมวฟรี หาผู้อุลูกแมว 3ตัว
โทรติดต่อที่ : 0649505699 สมุทรปราการ
วันที่ลง : 2022-06-27 11:48:46 น.
น้องเเมว
แจกแมวฟรี น้องเเมว 4 ตัว ตามหาบ้านอยู่งับ
โทรติดต่อที่ : 0619498321 สมุทรปราการ
วันที่ลง : 2022-06-26 17:41:30 น.
หาบ้านฟรี
แจกแมวฟรี หาบ้านฟรี พันธ์โคราช อายุ1ปี 4เดือน เพศผู้ ขี้อ้อน ติดคน
โทรติดต่อที่ : 0984175716 เชียงใหม่
วันที่ลง : 2022-06-22 11:50:20 น.
หาบ้านให้น้องแมว
แจกแมวฟรี หาบ้านให้น้องแมว
โทรติดต่อที่ : 0863659858 กรุงเทพมหานคร
วันที่ลง : 2022-06-21 11:18:15 น.
หาบ้านให้น้องแมว
แจกแมวฟรี หาบ้านให้น้องแมว
โทรติดต่อที่ : 0863659858 กรุงเทพมหานคร
วันที่ลง : 2022-06-20 09:59:50 น.
หาบ้านให้น้องแมวเพศผู้ลายส้ม
แจกแมวฟรี หาบ้านให้น้องแมวเพศผู้ลายส้ม อายุ3เดือน
โทรติดต่อที่ : 0832589624 กรุงเทพมหานคร
วันที่ลง : 2022-06-19 20:35:30 น.
หาบ้านให้น้องแมวเพศเมีย
แจกแมวฟรี หาบ้านให้น้องแมวเพศเมีย อายุ4-5เดือน
โทรติดต่อที่ : 0832589624 กรุงเทพมหานคร
วันที่ลง : 2022-06-18 19:19:12 น.
หาบ้านให้น้องแมวเพศผู้
แจกแมวฟรี หาบ้านให้น้องแมวเพศผู้ อายุ2เดือน
โทรติดต่อที่ : 0832589624 กรุงเทพมหานคร
วันที่ลง : 2022-06-18 19:17:45 น.
หาบ้านให้น้องค่ะ
แจกแมวฟรี หาบ้านให้น้องค่ะ ขอคนรักแมวนะคะ
โทรติดต่อที่ : 0619289246 กรุงเทพมหานคร
วันที่ลง : 2022-06-05 20:56:23 น.
หาบ้านให้น้องค่ะเพศเมีย
แจกแมวฟรี หาบ้านให้น้องค่ะเพศเมีย น้องติดคนมากค่ะ
โทรติดต่อที่ : 0619289246 กรุงเทพมหานคร
วันที่ลง : 2022-06-05 20:48:26 น.
หาบ้านให้ลูกแมวขี้อ้อน
แจกแมวฟรี หาบ้านให้ลูกแมวขี้อ้อน น้องเจ้าจุกจัง
โทรติดต่อที่ : 0619289246 กรุงเทพมหานคร
วันที่ลง : 2022-06-05 20:42:54 น.
หนูชื่อมิดไนท์
แจกแมวฟรี หนูชื่อมิดไนท์
โทรติดต่อที่ : 0635599142 นนทบุรี
วันที่ลง : 2022-06-04 19:58:28 น.
แมวดำเป็นเด็กดี
แจกแมวฟรี แมวดำเป็นเด็กดี
โทรติดต่อที่ : 0888755825 นนทบุรี
วันที่ลง : 2022-06-04 17:06:40 น.
หาบ้านให้น้องแมว
แจกแมวฟรี หาบ้านให้น้องแมว 1ด
โทรติดต่อที่ : 0889478254 กรุงเทพมหานคร
วันที่ลง : 2022-06-03 23:16:27 น.
หาบ้านฟรีค่ะ
แจกแมวฟรี หาบ้านฟรีค่ะ
โทรติดต่อที่ : 0984175716 เชียงใหม่
วันที่ลง : 2022-06-03 14:08:14 น.
หาบ้านให้น้องแมวจ้า
แจกแมวฟรี หาบ้านให้น้องแมวจ้า
โทรติดต่อที่ : 0646909237 กรุงเทพมหานคร
วันที่ลง : 2022-05-30 16:28:06 น.
หาบ้านให้น้องแมวเพศเมีย
แจกแมวฟรี หาบ้านให้น้องแมวเพศเมีย อายุ2เดือน
โทรติดต่อที่ : 0832589624 กรุงเทพมหานคร
วันที่ลง : 2022-05-30 16:11:24 น.
แนะนำคุณหมอที่รักษาแมวดี ๆ ค่ะแนะนำโรงพยาบาลสัตว์น่าเข้าแนะนำโรงแรมและบ้านพักแมวน้อยแนะนำร้านอาหารแมวหมาแนะนำแหล่งฟาร์มแมว
หน้าแรก | ข่าวแมว | คู่มือเลี้ยงแมว | คลับแมว (โชว์รูปแมว) | ตลาดซื้อ-ขาย แมว | หาบ้านใหม่/หาคู่ | ปัญหาสุขภาพแมว | แนะนำโรงพยาบาลแมว

ศูนย์รวมแมวทุกสายพันธุ์ แหล่งซื้อ-ขาย สินค้า แมว ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ติดต่อ catthailand.com 24 ชม. ผ่านทางอีเมล์ที่ e-mail : cat@catthailand.com

Copyright©2021 catthailand.com all rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.