ศูนย์รวมแมวทุกสายพันธุ์ แหล่งซื้อ-ขายแมวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ศูนย์รวมแมวทุกสายพันธุ์ แหล่งซื้อ-ขายแมวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยศูนย์รวมสุนัขทุกสายพันธุ์ แหล่งซื้อ-ขายสุนัขที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
วันนี้วันที่: 2023-06-03 14:02:59 น.
 ชื่อสถานพยาบาล  ที่อยู่-โทรศัพท์ติดต่อด่วน
จังหวัด
คลินิกบ้านหมากับแมว ๖๓/๔  - หมู่ ๘ พหลโยธิน แม่สาย แม่สาย 
Hotline :
เชียงราย
โรงพยาบาลสัตว์สหมิตร ๑๐๙/๔-๕ - สหมิตร รอบเวียง เมือง 
Hotline :
เชียงราย
โรงพยาบาลสัตว์เลี้ยง(หมออานนท์) ๒๐/๓ - สันโค้งหลวง เวียง เมือง 
Hotline :
เชียงราย
เพื่อนแสนรู้ ๑๙๗/๗ -  พหลโยธิน รอบเวียง เมือง 
Hotline :
เชียงราย
เชียงแสนสัตวแพทย์ ๘๐๒ - ริมโขง เวียง เชียงแสน 
Hotline :
เชียงราย
หางดงสัตวแพทย์คลินิก ๙/๓  - หมู่ ๑ เชียงใหม่ฮอด หางดง หางดง 
Hotline :
เชียงใหม่
สัตวแพทย์สวนบวกหาด ๑๕/๒๒ - บำรุงศรี พระสิงห์ เมือง 
Hotline :
เชียงใหม่
สัตวแพทย์วี-แคร์ ๑/๖ - เลียบคลองชลประทาน แม่เหียะ เมือง 
Hotline :
เชียงใหม่
สัตวแพทย์คลีนิค ๑๖๖/๖ - ช้างคลาน ช้างคลาน เมือง 
Hotline :
เชียงใหม่
สัตวแพทย์ 95 ๔๙-๕๑ - วัวลาย หายยา เมือง 
Hotline :
เชียงใหม่
สัตวแพทย์ 57 ๔๒ - แม่อาย-ฝาง แม่อาย แม่อาย 
Hotline :
เชียงใหม่
สัตวแพทย์ 49 ๙๙ - หมู่ ๒ หางดง-หนองตอง หารแก้ว หางดง 
Hotline :
เชียงใหม่
สัตวแพทย์ ๑๘๑ - หมู่ ๒ - สันมหาพน แม่แตง 
Hotline :
เชียงใหม่
สัตวแพทย์ ๒๑๕ - หมู่ ๒ เชียงใหม่-ลำพูน ยางเนิ้ง สารภี 
Hotline :
เชียงใหม่
สวนดอกสัตวแพทย์ ๓๔/๘ -  สนามบินเก่า สุเทพ เมือง 
Hotline :
เชียงใหม่
สถานพยาบาลสัตว์เวียงพิงค์ ๗๕/๕ - รัตนโกสินทร์ วัดเกต เมือง 
Hotline :
เชียงใหม่
ศูนย์พยาบาลสัตว์หางดง ๒๕๗/๑-๒ - หมู่ ๑๑ เชียงใหม่-ฮอด หนองควาย หางดง 
Hotline :
เชียงใหม่
ศูนย์พยาบาลสัตว์สันทราย 47 ๑๑๕/๖  - หมู่๕ เชียงใหม่-ดอยสะเก็ด หนองป่าครั่ง เมือง 
Hotline :
เชียงใหม่
ศูนย์พยาบาลสัตว์เชียงใหม่ ๓๐ ๗ นิมมานเหมินทร์โกสินทร์ สุเทพ เมือง 
Hotline :
เชียงใหม่
ศุภชัย สัตวแพทย์ ๔๗/๑๐ - สามล้าน พระสิงห์ เมือง 
Hotline :
เชียงใหม่
วิโรจน์สัตวแพทย์คลินิก ๑๓๓/๔ - ราชภาคินัย ศรีภูมิ เมือง 
Hotline :
เชียงใหม่
ลานนาสัตวแพทย์ ๑๐๙/๗  - หมู่ ๘ - ดอนแก้ว แม่ริม 
Hotline :
เชียงใหม่
พี.พี.สัตวคลีนิค ๓๐๗ - ช้างม่อย ช้างม่อย เมือง 
Hotline :
เชียงใหม่
พิทักษ์สัตวแพทย์ ๕๙/๒๐  - หมู่ ๔ - แม่สา แม่ริม 
Hotline :
เชียงใหม่
ปศุสัตว์เวชการ ๑๕๒ - หมู่ ๗ ราษฎร์บำรุง ทรายมูล สันกำแพง 
Hotline :
เชียงใหม่
บำรุงราษฎร์สัตวแพทย์ ๒๐๒/๑๓   บำรุงราษฎร์ วัดเกตุ เมือง 
Hotline :
เชียงใหม่
บ้านสี่ขาสัตวแพทย์ 204 ห้อง ๕  ตลาดรวมโชค ฟ้าฮ่าม เมือง 
Hotline :
เชียงใหม่
บ้านสัตว์เลี้ยง ๑๖๘/๑ หมู่ ๑ เชียงใหม่-หางดง แม่เหียะ เมือง 
Hotline :
เชียงใหม่
บ้านพักสัตวแพทย์ ๑๔๑/๔ - บ่อสร้าง-ดอยสะเก็ด ต้นเปา สันกำแพง 
Hotline :
เชียงใหม่
น้ำแตงปศุสัตว์ ๕๗ - หมู่ ๗ โชตนา สันมหาพน แม่แตง 
Hotline :
เชียงใหม่
นาทีทรัพย์ รักษาสัตว์ 162   เชียงใหม่-ลำปาง ป่าตัน เมือง 
Hotline :
เชียงใหม่
นวรัฐสัตวแพทย์ ๑๑๑ - กองทราย วัดเกตุ เมือง 
Hotline :
เชียงใหม่
นนทรีย์สัตวแพทย์ 224 - หมู่ ๓ คลองชลประทาน แม่เหียะ เมือง 
Hotline :
เชียงใหม่
ทรายมูลสัตวแพทย์ ๓๑๑ - หมู่ ๓ เชียงใหม่-ฮอด หางดง หางดง 
Hotline :
เชียงใหม่
ทรงพลสัตวแพทย์ ๒๗๗/๕ - ช้างคลาน ช้างคลาน เมือง 
Hotline :
เชียงใหม่
ต้นยางสัตวแพทย์ ๓/๑ - หมู่ ๑ เชียงใหม่ลำพูน ยางเนิ้ง สารภี 
Hotline :
เชียงใหม่
ดอนแก้วรักษาสัตว์ ๙๖/๔  - หมู่ ๑ - ดอนแก้ว แม่ริม 
Hotline :
เชียงใหม่
ช้างเผือกสัตวแพทย์ ๑๖๐/๒ -  โชตนา ช้างเผือก เมือง 
Hotline :
เชียงใหม่
จอมทองรักษาสัตว์ ๔๕/๓  - หมู่ ๒ - บ้านหลวง จอมทอง 
Hotline :
เชียงใหม่
ฅ. ฅนรักษ์สัตว์ ๔๖ - อัษฎาธร ป่าตัน เมือง 
Hotline :
เชียงใหม่
คลินิครักษาสัตว์โฮ่ง โฮ่ง เหมียว ๓๓๒/๑๒ - เชียงราย-แม่โจ้ หนองจ๊อม สันทราย 
Hotline :
เชียงใหม่
คลินิกสัตวแพทย์สายใหม่ ๑๐๗/๔ - หมู่ ๗ เชียงใหม่พร้าว หนองจ๊อม สันทราย 
Hotline :
เชียงใหม่
คลินิกรักสัตว์ ๑๙๖/๕ - หมู่ ๒ เชียงใหม่ - ดอยสะเก็ด  ดอยสะเก็ด 
Hotline :
เชียงใหม่
คลินิกรักษาสัตว์สันทราย ๑๙๐/๑๑ - หมู่ ๕ เชียงใหม่-พร้าว หนองหาร สันทราย 
Hotline :
เชียงใหม่
คลินิกรักษาสัตว์ เอ็นที ๓๔ - หมู่ ๕ - ฟ้าฮ่าม เมือง 
Hotline :
เชียงใหม่
คลินิกรักษาสัตว์ ๙๘/๘ - ราชดำเนิน ศรีภูมิ เมือง 
Hotline :
เชียงใหม่
คลินิกรักษาสัตว์ ๑๑๕ - ศรีภูมิ ศรีภูมิ เมือง 
Hotline :
เชียงใหม่
คลินิกแม่ริมรักษาสัตว์ 47.25 - หมู่ ๑ โชตนา ริมใต้ แม่ริม 
Hotline :
เชียงใหม่
การุณสัตวแพทย์ ๑๔/๑  - หมู่ ๑ เชียงใหม่-สันกำแพง ท่าศาลา เมือง 
Hotline :
เชียงใหม่
ไพโรจน์สัตวแพทย์ ๒๒๔/๑ - เชียงใหม่-ลำพูน หนองหอย เมือง 
Hotline :
เชียงใหม่
ไชยปราการสัตวแพทย์ ๒๖๒/๖ - โชตนา-ฝาง ปงคำ ไชยปราการ 
Hotline :
เชียงใหม่
โรงพยาบาลสัตว์อรุณสวัสดี ๖๑/๕๖ - เวียงพิงค์ ช้างคลาน เมือง 
Hotline :
เชียงใหม่
โรงพยาบาลสัตว์หมอนุก (Dr. Nook Animal Hospital) ๑๖๔/๖๙ -  ช้างคลาน ช้างคลาน เมือง 
Hotline :
เชียงใหม่
โรงพยาบาลสัตว์สันทรายทอง ๒๙/๑๗ -    สันทรายน้อย สันทราย 
Hotline :
เชียงใหม่
โรงพยาบาลสัตว์ฟ้าใส ๑๑๕/๖  เชียงใหม่-ดอยสะเก็ด หนองป่าครั่ง เมือง 
Hotline :
เชียงใหม่
โรงพยาบาลสัตว์ฝาง ๔๐๘/๘  - หมู่ ๓ โชตนา สันทราย ฝาง 
Hotline :
เชียงใหม่
โรงพยาบาลสัตว์บ้านหมากะแมว ๒๕๕/๑๒ - มหิดล ป่าแดด เมือง 
Hotline :
เชียงใหม่
โรงพยาบาลสัตว์เลี้ยงสันกำแพง ๑๒/๓๐-๓๑ - หมู่ ๗ สี่แยกบ่อสร้าง ต้นเปา สันกำแพง 
Hotline :
เชียงใหม่
โรงพยาบาลสัตว์เพื่อพูน ๒๔๒ - วัวลาย หายยา เมือง 
Hotline :
เชียงใหม่
โรงพยาบาลสัตว์เชียงใหม่-สันป่าตอง ๘๖/๙ -๑๐  - หมู่ ๙ เชียงใหม่-ฮอด หารแก้ว หางดง 
Hotline :
เชียงใหม่
โรงพยาบาลสัตว์เชียงใหม่-โชตนา ๒๕๐/๑๗ - เชียงใหม่-ลำปาง ป่าตัน เมือง 
Hotline :
เชียงใหม่
โรงพยาบาลสัตว์เชียงใหม่-แม่ริม ๘๔/๑๗-๑๘ - โชตนา ช้างเผือก เมือง 
Hotline :
เชียงใหม่
โรงพยาบาลสัตว์ 47 ๑๕/๓-๔  - หมู่ ๕ เชียงใหม่-หางดง แม่เหียะ เมือง 
Hotline :
เชียงใหม่
โพลี เว็ท คลินิก ๒๓, ๒๕, ๒๗ - หมู่ ๑๐ เชียงใหม่-ฮอด ยุหว่า สันป่าตอง 
Hotline :
เชียงใหม่
แม่โจ้สัตวแพทย์ ๑๙๑/๒ - - หนองหาร สันทราย 
Hotline :
เชียงใหม่
เพื่อนสัตว์เลี้ยง ๓๔๘/๗ - เจริญประเทศ ช้างคลาน เมือง 
Hotline :
เชียงใหม่
เพท เมดดิ แคร์ ๖๑ - หน้าวัดเกต วัดเกต เมือง 
Hotline :
เชียงใหม่
เชียงใหม่สัตวแพทย์ คลินักรักษาสัตว์ 64 - หมู่ ๑ ดอนจั่น-น้ำพุร้อน แช่ช้าง สันกำแพง 
Hotline :
เชียงใหม่
เชียงใหม่-ลำพูน สัตวแพทย์ ๕๓๗/๑๗ - - หนองหอย เมือง 
Hotline :
เชียงใหม่
เชียงใหม่ยาสัตว์ ๒๐๖/๓๐ - หมู่ที่ 6 - มีโชคพลาซ่า ฟ้าฮ่าม เมือง 
Hotline :
เชียงใหม่
เกรียงไกรสัตวแพทย์ ๑๓๑/๗๓ - รัตนโกสินทร์ ช้างม่อย เมือง 
Hotline :
เชียงใหม่
อุบลสัตวแพทย์ 443   ในเมือง  
Hotline :
อุบลราชธานี
หน่อยสัตวแพทย์ 19/3  หลวง พิบูล  
Hotline : 045-441438
อุบลราชธานี
สินประสาทสัตวแพทย์ 48   วารินชำราบ  
Hotline :
อุบลราชธานี
สัตวแพทย์ 59 39/8   เมืองเดช  
Hotline :
อุบลราชธานี
สัตวแพทย์ 52 รักษาสัตว์ 29   เดชอุดม  
Hotline :
อุบลราชธานี
วารินสัตวแพทย์ 69/1   วารินชำราบ   
Hotline :
อุบลราชธานี
วศินสัตวแพทย์ 93/1  ชวาลาใน ในเมือง   
Hotline : 045-317434
อุบลราชธานี
บ้านรักษ์สัตว์ 141/3   วารินชำราบ  
Hotline :
อุบลราชธานี
บัณฑิตสัตวแพทย์ 7/9   ในเมือง  
Hotline :
อุบลราชธานี
ธนวุฒิสัตวแพทย์ 34/2   ในเมือง  
Hotline :
อุบลราชธานี
ชวลิตสัตวแพทย์(ประชาฟาร์มมาซี) 118/120  หลวง ในเมือง  
Hotline : 045-254273,01-9993799
อุบลราชธานี
จิรวรรณสัตวแพทย์ 69  ชยางกูร ขามใหญ่  
Hotline :
อุบลราชธานี
คลินิกสัตวแพทย์หนองบัว 65/1   ในเมือง  
Hotline :
อุบลราชธานี
คลินิกสัตวแพทย์เสกสรรค์ 15/5  สถิตนิมานกาล พิบูล  
Hotline : 045-441561,01-9999125
อุบลราชธานี
คลินิกสัตวแพทย์ 256   ในเมือง  
Hotline :
อุบลราชธานี
คลินิกสัตวแพทย์ 49/1   วารินชำราบ  
Hotline :
อุบลราชธานี
คลินิกสัตวแพทย์ 481  พิชิตรังสรรค ในเมือง  
Hotline :
อุบลราชธานี
คลินิกรักษาสัตว์ 351   ขุหลุ  
Hotline :
อุบลราชธานี
คลินิกรักษ์สัตว์ 70  ราชบุตร ในเมือง   
Hotline : 045-255594
อุบลราชธานี
คลินิกบ้านสัตวเลี้ยง 272/1   ในเมือง  
Hotline :
อุบลราชธานี
โรงพยาบาลสัตว์วุฒิตรา 252/3  พิชิตรังสรรค ในเมือง  
Hotline :
อุบลราชธานี
อำนาจรักษาสัตว์ 41-42  ชยางกูร บุ่ง  
Hotline : 01-6703701
อำนาจเจริญ
คลินิกรักษาสัตว์ 1/1   ชยางกูร บุ่ง  
Hotline : 045-451520
อำนาจเจริญ
สุรินทร์สัตวแพทย์ 187/1   ภักดีชุมพล ในเมือง  
Hotline : 044-518569
สุรินทร์
สังขะสัตวแพทย์ 777  เทศบาลตำบลสังขะ สังขะ  
Hotline : 044-577698
สุรินทร์
พี พี สัตวแพทย์ 119  ภักดีชุมพล ในเมือง  
Hotline : 07-2499554
สุรินทร์
ประเสริฐสัตวแพทย์ 204-206   ธนสาร ในเมือง  
Hotline : 044-511672
สุรินทร์
บ้านหมอสัตว์ 724  ผไทวิถี ระแงง  
Hotline : 044-560359
สุรินทร์
ชาติชายสัตวแพทย์ 81-83   เทศบาล 1 ในเมือง  
Hotline :
สุรินทร์
คลีนิคสุขภาพสัตว์ 64/1   เทศบาล 4 ในเมือง  
Hotline :
สุรินทร์
คลินิคนายสัตวแพทย์ประเสริฐ 40  ภักดีชุมพล ในเมือง  
Hotline : 044-520387
สุรินทร์
คลินิกหมอจรูญรักษาสัตว์ 27/1   ท่าตูม  
Hotline : 044-591076
สุรินทร์
คลินิกรักษาสัตว์หมออนุชา 306/6   กังแอน-ปราสาท กังแอน  
Hotline : 01-3097137
สุรินทร์
คลินิกรักษาสัตว์บ้านสัตว์เลี้ยง 511/3 ซ.สุขาภิบาล 5  สุรินทร์-ปราสาท กังแอน  
Hotline : 0-1265-1706
สุรินทร์
คลินิกรักษาสัตว์นายสัตวแพทย์อนุชา 60/10   สระโบราณ ในเมือง  
Hotline : 044-519002
สุรินทร์
คลินิกรักษาสัตว์นายสัตวแพทย์จรูญ 197  ศรีนคร รัตนบุรี  
Hotline : 044-591076
สุรินทร์
คลินิกบ้านหมาแมว 523  ธนสาร ในเมือง  
Hotline : 01-5486436
สุรินทร์
เทอดศักดิ์สัตวแพทย์ 28  สุรินทร์ภักดี ในเมือง  
Hotline : 044-515960
สุรินทร์
สัตวแพทย์คลินิค 1189/4   วิจิตรนคร เมืองเหนือ  
Hotline : 01-9770730
ศรีสะเกษ
สัตวแพทย์ 54 992  ศรีอุทุมพร กำแพง  
Hotline : 045-692471
ศรีสะเกษ
วิทวัส สัตวแพทย์ 137/13  อนันตภักดี น้ำอ้อย  
Hotline : 01-5794512
ศรีสะเกษ
ฟาร์มเกษตรสัตวแพทย์ 386  ห้วยเหนือ ห้วยเหนือ  
Hotline : 09-9494263
ศรีสะเกษ
ชวลิตสัตวแพทย์ 854/3   หลักเมือง เมืองใต้  
Hotline : 045-631633
ศรีสะเกษ
คลีนิครักษาสัตว์ 376/7-8  ราชการรถไฟ เมืองเหนือ  
Hotline : 045-622675
ศรีสะเกษ
คลินิกบ้านสัตว์เลี้ยง 48/14  ศรีวิเศษ เมืองเหนือ  
Hotline : 01-5937197
ศรีสะเกษ
คลังเกษตรสัตวแพทย์ 669-70   ขุขันธ์ เมืองใต้  
Hotline : 045-612591
ศรีสะเกษ
โตรุ่งเรืองสัตวแพทย์ 451/1  เขาพระวิหาร หนองหญ้าลาด  
Hotline : 045-628123
ศรีสะเกษ
อวิรุทธิ์ คลีนิครักษาสัตว์ 8  เสนาเริ่มคิด ในเมือง  
Hotline : 01-3204631, 043-515788
ร้อยเอ็ด
ดนัยสัตวแพทย์ 26   ในเมือง  
Hotline : 09-7096917
ร้อยเอ็ด
คลีนิครักษ์สัตว์ 529/2   ร้อยเอ็ด-โพนทอง เหนือเมือง  
Hotline : 01-6703112
ร้อยเอ็ด
คลินิคสัตว์เลี้ยง 64/13   สุขเกษม ในเมือง  
Hotline : 043-512055
ร้อยเอ็ด
คลินิคนายสัตวแพทย์ธีรภัทร์ 57/5  ปัทมานนท์ ในเมือง  
Hotline : 043-527934
ร้อยเอ็ด
คลินิกบ้านรักสัตว์ 291  ร้อยเอ็ด-กาฬสินธุ์ เหนือเมือง  
Hotline : 043-523126
ร้อยเอ็ด
รักษาสัตว์คลินิค 451  แจ้งสนิท ในเมือง  
Hotline : 045-712202
ยโสธร
รวมสัตวแพทย์ 522/2   ในเมือง   
Hotline : 01-9555595
ยโสธร
ยโสธรรักษาสัตว์ 226-228  ประชาสัมพันธ์ ในเมือง  
Hotline : 09-7998275
ยโสธร
ทวีชัยสัตวแพทย์ 35/3-4  ดำรงวิมลคุณ ในเมือง  
Hotline : 01-2829044
ยโสธร
อดิศรสัตวแพทย์ 68  ธานี ในเมือง  
Hotline : 044-621124
บุรีรัมย์
รักสัตว์ 38  สมรรถการ ในเมือง  
Hotline : 044-620283
บุรีรัมย์
นางรองสัตวแพทย์ 301  ประจันตเขต นางรอง  
Hotline : 044-631344
บุรีรัมย์
ทานตะวันคลินิครักษาสัตว์ 34/29-30  อินจันทร์ณรงค์ ในเมือง  
Hotline : 044-614647
บุรีรัมย์
คลีนิคสัตว์เลี้ยง 2/14  อินจันทร์ณรงค์ ในเมือง  
Hotline : 01-0759190
บุรีรัมย์
คลีนิคบ้านสัตว์เลี้ยง 1/32-33   ธานี ในเมือง  
Hotline : 044-625613
บุรีรัมย์
เพื่อนสัตว์ 541/1  ประจันตเขต นางรอง  
Hotline : -
บุรีรัมย์
เพื่อนสัตว์ 7/1  ชัยศิริ ประโคนชัย  
Hotline : -
บุรีรัมย์
อนุเทพยาสัตว์ 353/7   มิตรภาพ หนองสาหร่าย  
Hotline : 09-8445752
นครราชสีมา
สุรนารีสัตวแพทย์ 507,509  สุรนารี ในเมือง  
Hotline : 044-273478
นครราชสีมา
สัตวแพทย์จรูญ 279/2  มหาดไทย ในเมือง  
Hotline : 01-2667334
นครราชสีมา
สัตวแพทย์คลีนิค 119  กองวัคซีน ปากช่อง  
Hotline : 044-311307
นครราชสีมา
สมศักดิ์สัตวแพทย์คลีนิค 240  โพธิ์กลาง ในเมือง  
Hotline : 044-253535
นครราชสีมา
สมศักดิ์สัตวแพทย์คลินิก(สาขาการเคหะฯ) 882/2  มิตรภาพ ในเมือง  
Hotline : 09-8452891
นครราชสีมา
สมพงศ์สัตวแพทย์ 442/202  ราชสีมา-โชคชัย  หัวทะเล  
Hotline : 01-3897171
นครราชสีมา
วี.เอ็ม.สัตวแพทย์ 2182/4   มุขมนตรี ในเมือง  
Hotline : 01-9557441
นครราชสีมา
ราชสีมารักษาสัตว์ 365/3  สุดบรรทัด สีคิ้ว  
Hotline : 044-412109
นครราชสีมา
รัชฎาสัตวแพทย์ 702/2  สุรนารายณ์  บ้านเกาะ  
Hotline : 01-1201338
นครราชสีมา
รักษาสัตว์ 217/5-6   สืบศิริ เมืองปัก  
Hotline : 044-452308
นครราชสีมา
ปากช่องรักษาสัตว์ 55-57  เทศบาล 16 ปากช่อง  
Hotline : 09-8489821
นครราชสีมา
ปักธงชันรักษาสัตว์ 282/3  สืบศิริ เมืองปัก  
Hotline : 044-284771
นครราชสีมา
ปริญญาสัตวแพทย์ 68  กุดั่น ในเมือง  
Hotline : 044-244554
นครราชสีมา
บ้านรักษ์สัตว์ 178   แชะ  
Hotline : 044-448283
นครราชสีมา
นุชจรีย์สัตวแพทย์ 5  มิตรภาพ  ในเมือง  
Hotline : 01-8798711
นครราชสีมา
คุณย่าสัตวแพทย์ 42/3   โพธิ์กลาง  
Hotline : 01-0758743
นครราชสีมา
คลีนิกบ้านสัตว์เลี้ยง 89  มิตรภาพ ในเมือง  
Hotline : 044-211145
นครราชสีมา
คลีนิกคนรักสัตว์ 288/7  ชุมค้า สีคิ้ว  
Hotline : 044-274378
นครราชสีมา
คลินิครักสัตว์ 359/5   สืบศิริ หนองจะบก  
Hotline : 044-353167
นครราชสีมา
คลินิครักษ์สัตว์ 36  ยมราช  ในเมือง  
Hotline : 044-243605
นครราชสีมา
คลินิครักษ์สัตว์ 84/4  มิตรภาพ จอหอ  
Hotline : 044-276595
นครราชสีมา
คลินิกสุขภาพสัตว์ 385  มิตรภาพ จอหอ  
Hotline : 044-276573
นครราชสีมา
คลินิกสัตว์เลี้ยงโคราช 917/10   ช้างเผือก ในเมือง  
Hotline :
นครราชสีมา
คลินิกรักษาสัตว์ (สุรนารีสัตวแพทย์ 2 ) 427  มิตรภาพ ปากช่อง  
Hotline : 044-316024
นครราชสีมา
คลินิกรักษาสัตว์ 309  ผาสุก สีคิ้ว  
Hotline : 06-6652096
นครราชสีมา
คลินิกรักษ์สัตว์สวัสดี 1014/2  รัตนพิธาน จอหอ  
Hotline : 01-4284800
นครราชสีมา
คลินิกคุณตูบ 2/1  เทศบาล 18 ปากช่อง  
Hotline : 06-6480255
นครราชสีมา
คลินิกเพื่อนสัตว์เลี้ยง 78  พายัพทิศ ในเมือง  
Hotline : 01-8665580
นครราชสีมา
คลินิกเพื่อนสัตว์ 45   ปากช่อง  
Hotline : 09-6676959
นครราชสีมา
กรุงเทพรักษาสัตว์ 2 677/1  อนันทจินดา ในเมือง  
Hotline : 01-3210754
นครราชสีมา
ไชโยรักษาสัตว์ 86/10   สำราญราษฎร์ โนนสูง  
Hotline : 07-2589064
นครราชสีมา
โรวพยาบาลสัตว์ปากช่อง เฟรนด์ แอนด์ ฟาร์ม 830/11  มิตรภาพ หนองสาหร่าย  
Hotline : 044-316212
นครราชสีมา
โรงพยาบาลสัตว์นครราชสีมา สาขาสืบศิริ 482/9  สืบศิริ ในเมือง  
Hotline : 01-2662877
นครราชสีมา
โรงพยาบาลสัตว์นครราชสีมา 1340/6-7   สุรนารายณ์  ในเมือง  
Hotline : 044-253083
นครราชสีมา
โรงพยาบาลสัตว์จริยารักษาสัตว์ 209/1-3   โพธิ์กลาง ในเมือง  
Hotline : 044-243245
นครราชสีมา
โรงพยาบาลสัตว์ อิทธิเวช 557  ยมราช  ในเมือง  
Hotline : 044-245219
นครราชสีมา
โรงพยาบาลสัตว์ 24 528/2  ช้างเผือก ในเมือง  
Hotline : 044-271945
นครราชสีมา
โรงพยาบาลศิริรัตน์ 97/3-4  เดชอุดม  ในเมือง  
Hotline : 044-275637
นครราชสีมา
โรงพยาบาลม้าโคราช 110  เฉลิมพระเกียรติ ท่าอ่าง  
Hotline : -
นครราชสีมา
โนนไทยสัตวแพทย์ 219  สุขาภิบาล 2 โนนไทย  
Hotline : 044-381163
นครราชสีมา
เอกสัตวแพทย์ 172  สุรนารี ในเมือง  
Hotline : 044-267267-70
นครราชสีมา
เมืองย่าสัตวแพทย์ 116/1   ขามทะเลสอ  
Hotline : 01-3893851
นครราชสีมา
เบ็ญจรงค์สัตวแพทย์ 672/1  เบ็ญจรงค์ ในเมือง  
Hotline : 01-7907001
นครราชสีมา
เค.เวท.กรุฟท์. (โคราชา) 519/2  ประชาชื่น ห้วยแถลง  
Hotline : 09-8494783
นครราชสีมา
หมออู๋สัตวแพทย์ 281/1   ผักปัง  
Hotline : 06-6604858
ชัยภูมิ
วี.เอ็ม.61สัตวแพทย์ 241  พรมมาสุวรรณราง บ้านแท่น  
Hotline : 09-675330
ชัยภูมิ
รักษ์หมาแมว 383/233  บูรพา ในเมือง  
Hotline : 044-830384
ชัยภูมิ
พุทธิชัยสัตวแพทย์ 480/9 ก  ชัยประสิทธ์ ในเมือง  
Hotline : 044-821817
ชัยภูมิ
บ้านเขว้ารักษาสัตว์ 55/14    บ้านเขว้า  
Hotline : 044-834007
ชัยภูมิ
นครินทร์สัตวแพทย์ 142 ก  หฤทัย ในเมือง  
Hotline : 044-743542
ชัยภูมิ
ชัยภูมิสัตวแพทย์ 261/10   โนนไฮ-เมืองเก่า ในเมือง  
Hotline : 044-812896
ชัยภูมิ
คลีนิครักษาสัตว์ 183   บ้านกอก  
Hotline : 044-840838
ชัยภูมิ
คลีนิคบ้านสัตว์เลี้ยง 107/330 ก   โนนม่วง ในเมือง  
Hotline : 044-830384
ชัยภูมิ
แก้งคร้อสัตวแพทย์ 55  แก้งคร้อ-ภูเขียว นาหนองทุ่ม  
Hotline : 044-883066
ชัยภูมิ
เวทย์จรัสสัตวแพทย์ 375/8 ก   บรรณาการ ในเมือง  
Hotline : 01-6853775
ชัยภูมิ
อรัญสัตวแพทย์ 18/1 ถ.บูรพาภิรมย์  อรัญประเทศ อรัญประเทศ  27120
Hotline : 01-9306293
สระแก้ว
คลีนิกสัตวแพทย์เดชา 115/8-9 ถ.หน้าสถานีรถไฟ  สระแก้ว เมือง  27000
Hotline : 037-213786
สระแก้ว
คลินิกรักษาสัตว์สระแก้ว 256 สุวรรณศร  สระแก้ว เมือง  27000
Hotline : 09-7114036
สระแก้ว
อุดมเดชสัตวแพทย์ 516/4 ถ.สุขุมวิท  ท้ายบ้าน เมือง  10280
Hotline : 02-7022699
สมุทรปราการ
อุดมเดชสัตวแพทย์ 222/133 ม.5  แพรกษา เมือง  10270
Hotline : 02-3342215
สมุทรปราการ
อาร์ทีที รักษาสัตว์ 19 ถ.สุขุมวิท  บากน้ำ เมือง  
Hotline : 02-3950445
สมุทรปราการ
สุวรรณหงษ์สัตวแพทย์ 148/279 ม.1  เทพารักษ์ เมือง  10270
Hotline : 02-7546498
สมุทรปราการ
สุขสวัสดิ์สัตวแพทย์ 3 51 ม.8 ถ.สุขสวัสดิ์  บางครุ พระประแดง  10130
Hotline : 02-4281443-4
สมุทรปราการ
หน้าที่ : [1] [2] 3 [4] [5] [6] [7]  จากทั้งหมด 7 หน้า / จำนวนทั้งหมด 1856 หัวข้อ
* เพิ่มเติมสถานพยาบาลสัตว์เข้าฐานข้อมูลโดยส่งเมล์มาที่อีเมล์ * ดูสถานพยาบาลทั้งหมดที่มีในฐานข้อมูล CAT
 
ตามหาคนใจดูมาดูแล
แจกแมวฟรี ตามหาคนใจดูมาดูแล
โทรติดต่อที่ : 0803659545 กรุงเทพมหานคร
วันที่ลง : 2023-02-03 18:18:02 น.
หาบ้านให้น้องแมวด่วน
แจกแมวฟรี หาบ้านให้น้องแมวด่วน
โทรติดต่อที่ : 0903244131 มหาสารคาม
วันที่ลง : 2023-02-02 19:30:27 น.
ขายแมวสก็อตติชโฟล
แจกแมวฟรี ขายแมวสก็อตติชโฟล
โทรติดต่อที่ : 0957576078 กรุงเทพมหานคร
วันที่ลง : 2023-01-31 18:27:42 น.
ขายแมว
แจกแมวฟรี ขายแมว สก็อตติสพันธ์ผสม 500 บาท
โทรติดต่อที่ : 0972409341 กรุงเทพมหานคร
วันที่ลง : 2023-01-29 10:43:41 น.
ประกาศหาบ้านให้น้องแมวค่ะ
แจกแมวฟรี ประกาศหาบ้านให้น้องแมวค่ะ
โทรติดต่อที่ : 0890010460 ฉะเชิงเทรา
วันที่ลง : 2023-01-27 17:02:01 น.
หาบ้านลูกแมววิเชียรมาศผสม
แจกแมวฟรี หาบ้านลูกแมววิเชียรมาศผสม
โทรติดต่อที่ : 0927075252​ ปทุมธานี
วันที่ลง : 2023-01-21 18:24:15 น.
ดญ
แจกแมวฟรี ดญ สก๊อตติช ฉลองกรุง29
โทรติดต่อที่ : 0639278879 กรุงเทพมหานคร
วันที่ลง : 2023-01-18 08:48:27 น.
หาบ้านให้น้องค่ะ
แจกแมวฟรี หาบ้านให้น้องค่ะ ฟรีนะคะ
โทรติดต่อที่ : 0868986356 กรุงเทพมหานคร
วันที่ลง : 2023-01-17 18:10:57 น.
หาบ้านให้น้องแมว
แจกแมวฟรี หาบ้านให้น้องแมว
โทรติดต่อที่ : 0959602701 กรุงเทพมหานคร
วันที่ลง : 2023-01-06 22:02:15 น.
ฟรี!
แจกแมวฟรี ฟรี! หาบ้านให้น้องแมวค่ะ
โทรติดต่อที่ : 0951727364 เชียงใหม่
วันที่ลง : 2023-01-02 20:29:19 น.
แจกแมววิเชียรมาศฟรี
แจกแมวฟรี แจกแมววิเชียรมาศฟรี
โทรติดต่อที่ : 0927075252​ ปทุมธานี
วันที่ลง : 2022-12-20 14:17:21 น.
หาคนอุปการะน้องต่อ
แจกแมวฟรี หาคนอุปการะน้องต่อ ขอคนพร้อมจริงๆ
โทรติดต่อที่ : 0824129893 ยะลา
วันที่ลง : 2022-12-19 08:49:44 น.
หาบ้านใหม่ให้น้องแมว
แจกแมวฟรี หาบ้านใหม่ให้น้องแมว อายุ3ปี (ด่วน)
โทรติดต่อที่ : 0918589123 นนทบุรี
วันที่ลง : 2022-12-17 14:29:11 น.
พ่อพันธ์สก๊อตติช
แจกแมวฟรี พ่อพันธ์สก๊อตติช
โทรติดต่อที่ : 0639278879 กรุงเทพมหานคร
วันที่ลง : 2022-12-14 16:45:46 น.
หาบ้านให้ลูกแมว
แจกแมวฟรี หาบ้านให้ลูกแมว 1 ตัวครับ
โทรติดต่อที่ : 0811439504 กรุงเทพมหานคร
วันที่ลง : 2022-12-13 11:11:46 น.
แจกฟรีเปอเซียเพศเมีย5ขวบคะ
แจกแมวฟรี แจกฟรีเปอเซียเพศเมีย5ขวบคะ
โทรติดต่อที่ : 0841955442 สงขลา
วันที่ลง : 2022-12-09 09:21:39 น.
หาบ้านให้น้องแมวคะ
แจกแมวฟรี หาบ้านให้น้องแมวคะ
โทรติดต่อที่ : 0633636196 ชลบุรี
วันที่ลง : 2022-12-03 02:49:32 น.
หาบ้านให้น้องแมว
แจกแมวฟรี หาบ้านให้น้องแมว พึ่งคลอด ไม่เกิน 15 วัน 4 ตัว ขอคนรักแมวนะครับ
โทรติดต่อที่ : 0651936591 กรุงเทพมหานคร
วันที่ลง : 2022-11-29 09:49:39 น.
หาบ้านให้แมวเด็ก
แจกแมวฟรี หาบ้านให้แมวเด็ก
โทรติดต่อที่ : 0844999175 กรุงเทพมหานคร
วันที่ลง : 2022-11-28 12:40:06 น.
แสนแสบ
แจกแมวฟรี แสนแสบ แมวบ้าน (เพศผู้ 1ปี 4 เดือน)
โทรติดต่อที่ : 0994375902 กรุงเทพมหานคร
วันที่ลง : 2022-11-28 11:05:26 น.
แนะนำคุณหมอที่รักษาแมวดี ๆ ค่ะแนะนำโรงพยาบาลสัตว์น่าเข้าแนะนำโรงแรมและบ้านพักแมวน้อยแนะนำร้านอาหารแมวหมาแนะนำแหล่งฟาร์มแมว
หน้าแรก | ข่าวแมว | คู่มือเลี้ยงแมว | คลับแมว (โชว์รูปแมว) | ตลาดซื้อ-ขาย แมว | หาบ้านใหม่/หาคู่ | ปัญหาสุขภาพแมว | แนะนำโรงพยาบาลแมว

ศูนย์รวมแมวทุกสายพันธุ์ แหล่งซื้อ-ขาย สินค้า แมว ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ติดต่อ catthailand.com 24 ชม. ผ่านทางอีเมล์ที่ e-mail : cat@catthailand.com

Copyright©2021 catthailand.com all rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.