ศูนย์รวมแมวทุกสายพันธุ์ แหล่งซื้อ-ขายแมวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ศูนย์รวมแมวทุกสายพันธุ์ แหล่งซื้อ-ขายแมวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยศูนย์รวมสุนัขทุกสายพันธุ์ แหล่งซื้อ-ขายสุนัขที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
วันนี้วันที่: 2023-06-03 14:59:19 น.
 ชื่อแพทย์/ผู้ดูแลการรักษา  ประจำอยู่ที่สถานพยาบาลสัตว์
จังหวัด
โทรศัพท์
นายวิจัย รัตนมาศ คลินิกสัตวแพทย์
(อยู่แถวเมือง)
ชัยนาท
-
นายวิสาร สุขกรม คลินิกสัตวแพทย์
(อยู่แถวเมือง)
ชัยนาท
056-412717
นายจักราวุธ คำทวี คลินิกสัตวแพทย์
(อยู่แถวสรรพยา)
ชัยนาท
056-411478
นายสมศักดิ์ วุฒิรักษ์ชัยนันท์ คลินิกสัตว์แพทย์
(อยู่แถวเมือง)
ชัยนาท
056-412399
สพ.ญ. กนกพร นิพัฒน์ศิริพล เฮลทีเพ็ท
(อยู่แถวคลองเตย)
กรุงเทพฯ
0-2661-3654
สพ.ญ. ณัฐการต์ คุรุภัณฑ์ เฮลท์ตี้ เพ็ท คลินิก
(อยู่แถวบางเขน)
กรุงเทพฯ
0-2943-6803
น.สพ. ธีระวุฒิ หงษ์ทอง แอนนิมอล เฮ็ลท์ คลินิก
(อยู่แถวบางคอแหลม)
กรุงเทพฯ
0-2689-7818
สพ.ญ. ตะวัน เอื้อความดี เอื้อตะวันรักษ์สัตว์
(อยู่แถว)
กรุงเทพฯ
0-2728-2524
น.สพ ศุภวิชณ์ อนุวิชัยรักษา เอส พี วี สัตวแพทย์
(อยู่แถวราชเทวี)
กรุงเทพฯ
0-2612-1607
น.สพ. สุพจน์ จารุสมบัติ เอส ที รักษาสัตว์
(อยู่แถวสาทร)
กรุงเทพฯ
0-2286-7459
น.สพ. จอม ศรีสุวิทธานนท์ เอส ที เพ็ทแคร์
(อยู่แถวบางกอกน้อย)
กรุงเทพฯ
0-2866-2516
สพ.ญ. สุนิสา สุภาวงศ์ เอส ซี สัตวแพทย์
(อยู่แถวบางกอกน้อย)
กรุงเทพฯ
0-2866-7206
น.สพ. สมภพ นวีภาพ เอกมัยสัตวแพทย์
(อยู่แถววัฒนา)
กรุงเทพฯ
0-2392-5391
น.สพ. ศักดิ์ชัย สัจจาศิริ อุดมสุขสัตวแพทย์
(อยู่แถวพระโขนง)
กรุงเทพฯ
0-2239-8579
น.สพ. เจริญชัย ศิริวงศ์ อิสรภาพรักษาสัตว์
(อยู่แถวบางกอกใหญ่)
กรุงเทพฯ
0-2472-2958
น.สพ. ชานุวัฒน์ อินธิบาล อินธิวัฒน์ สัตวแพทย์
(อยู่แถวหนองแขม)
กรุงเทพฯ
0-2441-3667
น.สพ. เกียรติปรีชา ตอสุวรรณ อารีสัตวแพทย์
(อยู่แถวคันนายาว)
กรุงเทพฯ
0-2509-2479
สพ.ญ. จิตรลดา โพธิขันธ์ อาทรสัตวแพทย์
(อยู่แถวบางซื่อ)
กรุงเทพฯ
0-2585-1842
น.สพ. สมพจน์ สมิติวัฒฑิกุล อ่อนนุชสัตวแพทย์
(อยู่แถวสวนหลวง)
กรุงเทพฯ
0-2311-6719
สพ.ญ. สุภรัตน์ วรรณศิลป์ อนูบีส คลินิก
(อยู่แถวปทุมวัน)
กรุงเทพฯ
0-2251-0711
น.สพ. พีระศักดิ์ สุทธิโยธิน หมอแก้วรักษาสัตว์
(อยู่แถวบางบอน)
กรุงเทพฯ
0-251-088
น.สพ. มังกร วัฒนมงคล หมอกรรักษาสัตว์
(อยู่แถวราษฎร์บูรณะ)
กรุงเทพฯ
0-2870-9680
สพ.ญ. ทัศนีย์วรรณ อินวัฒนา หนองผักชีรักษาสัตว์
(อยู่แถวสายไหม)
กรุงเทพฯ
0-2973-9125
สพ.ญ. วรินดา รักษามั่น แสนสุขสัตวแพทย์
(อยู่แถวมีนบุรี)
กรุงเทพฯ
-
สพ.ญ. สมบูรณ์ สุธีรัตน์ เสาชิงช้ารักษาสัตว์
(อยู่แถวพระนคร)
กรุงเทพฯ
0-2224-1135
น.สพ. ณรงค์ยุทธ ประจักษ์วิกรานต์ เสรีสัตวแพทย์
(อยู่แถวประเวศ)
กรุงเทพฯ
0-2748-1880
น.สพ. สุรพงษ์ พรรณภัทราพงษ์ สุรพงษ์สัตวแพทย์
(อยู่แถวคันนายาว)
กรุงเทพฯ
0-2944-0873
สพ.ญ. นารีวรรณ์ ยิ้มสำรวย สุขุมวิทสัตวแพทย์
(อยู่แถววัฒนา)
กรุงเทพฯ
0-2391-9117
น.สพ. สมชาย เสถียรพัฒนากูล สุขุมวิท 101 สัตวแพทย์
(อยู่แถวพระโขนง)
กรุงเทพฯ
0-2741-3597
สพ.ญ. โสมสิริ สรรคณี สุขาภิบาล 5 สัตวแพทย์
(อยู่แถวบางเขน)
กรุงเทพฯ
0-2948-2121
สพ.ญ. สมพิศ จุลลาบุตรดี สุขสวัสดิ์สัตวแพทย์ 2
(อยู่แถวทุ่งครุ)
กรุงเทพฯ
0-2871-8148
น.สพ. รักพงศ์ รักษพรรณ์ สีกันสัตวแพทย์
(อยู่แถวดอนเมือง)
กรุงเทพฯ
0-2978-6084
น.สพ. อภิรุม รุ่งเช้า สายสี่สัตวแพทย์
(อยู่แถวหนองแขม)
กรุงเทพฯ
0-2420-4815
สพ.ญ. ปราณี ติยะจามร สายน้ำทิพย์รักษาสัตว์
(อยู่แถวคลองเตย)
กรุงเทพฯ
0-2225-9237
สพ.ญ. วิมล อยู่ยืนยง สาธุสัตวแพทย์
(อยู่แถวยานนาวา)
กรุงเทพฯ
น.สพ. ยันต์ สุขวงศ์ สัตวแพทย์หัวหมาก
(อยู่แถวบางกะปิ)
กรุงเทพฯ
-
น.สพ. เวธน์ โชติจิรนันท์ สัตวแพทย์หทัยราษฎร์
(อยู่แถวมีนบุรี)
กรุงเทพฯ
0-2906-4321
น.สพ. นาวาอากาศตรีนวีน รัตนดิลก ณ ภูเก็ต สัตวแพทย์สะพานใหม่
(อยู่แถวบางเขน)
กรุงเทพฯ
0-2972-4737
น.สพ. สุธรรม ตันสกุล สัตวแพทย์สวนสยาม
(อยู่แถวคันนายาว)
กรุงเทพฯ
0-2919-6680
น.สพ. สมภพ ศิริมงคลรัตน์ สัตวแพทย์สมภพ
(อยู่แถวบางเขน)
กรุงเทพฯ
0-2943-8181
สพ.ญ. วิไลลักษณ์ มหาวัจน์ สัตวแพทย์วังทองหลาง
(อยู่แถวบางกะปิ)
กรุงเทพฯ
-
น.สพ. สุรพล พหลภาคย์ สัตวแพทย์โพลีคลินิก
(อยู่แถวดอนเมือง)
กรุงเทพฯ
0-2533-4333
สพ.ญ. มณธิรา สุทนต์ สัตวแพทย์บ้านหมากะแมว
(อยู่แถวลาดกระบัง)
กรุงเทพฯ
0-2557-0731
น.สพ. สมเกียรติ ตรงวงศา สัตวแพทย์บางโพ
(อยู่แถวบางซื่อ)
กรุงเทพฯ
-
น.สพ. ชาคริต ภูศรีจันทร์ สัตวแพทย์บัณฑิต 71
(อยู่แถวลาดพร้าว)
กรุงเทพฯ
0-2514-1963
น.สพ. ชนินทร์ รัตนสิน สัตวแพทย์ชนินทร์
(อยู่แถวบางเขน)
กรุงเทพฯ
0-2971-8235
สพ.ญ. กัญญา สุวินทรากร สัตวแพทย์คลินิก
(อยู่แถวบึงกุ่ม )
กรุงเทพฯ
0-2733-5416
น.สพ. สังคม โหษิตชัยศรี สัตวแพทย์ 58
(อยู่แถวบางคอแหลม)
กรุงเทพฯ
0-2244-3482
น.สพ. วิเชียร ขำนวลทอง สัตวแพทย์ 44
(อยู่แถวลาดพร้าว)
กรุงเทพฯ
0-2570-8929
สพ.ญ. รตอ.หญิงอารยา นวลศรี สัตวแพทย์ 4 โพลีคลินิก
(อยู่แถวจตุจักร)
กรุงเทพฯ
0-2591-3995
น.สพ. จรัญ เชี่ยวพาณิชย์กิจ สัตวแพทย์ 26 รักษาสัตว์
(อยู่แถวสาทร)
กรุงเทพฯ
0-2212-3177
สพ.ญ. กล้วยไม้ ตรีพัฒนา สัตวแพทย์ 20
(อยู่แถวสวนหลวง)
กรุงเทพฯ
0-2322-4400
น.สพ. ประชา ชีวธนาคุปต์ สะพานควายสัตวแพทย์
(อยู่แถวพญาไท)
กรุงเทพฯ
0-2357-1289
น.สพ. สุวิชา จุฑาเทพ สหสัตวแพทย์
(อยู่แถวดุสิต)
กรุงเทพฯ
0-2243-3140
น.สพ. สุชาติ ตั้งทวี สหธานีรักษาสัตว์
(อยู่แถวคันนายาว)
กรุงเทพฯ
0-2906-0723
น.สพ. ศรัณย์ ชาติยานนท์ สหกรณ์รักษาสัตว์
(อยู่แถวบึงกุ่ม)
กรุงเทพฯ
0-2731-8966
น.สพ. กุศล เกิดท่าไม้ สวนผักสัตวแพทย์
(อยู่แถวตลิ่งชัน)
กรุงเทพฯ
0-2884-4446
น.สพ. กิตติเดช เชี่ยวชาญ สรงประภารักษาสัตว์
(อยู่แถวดอนเมือง)
กรุงเทพฯ
0-2929-7077
น.สพ. เกริกฤทธิ์ จิตวิโชติ สไมด์ เพ็ท คลินิก
(อยู่แถวคลองสามวา)
กรุงเทพฯ
0-2906-5169
น.สพ. จักรพล ศรีคราม สถานพยาบาลสัตวอินทรารักษ์
(อยู่แถวบึงกุ่ม)
กรุงเทพฯ
0-2375-2034
น.สพ. ชลิต โตสุขเจริญ สถานพยาบาลสัตว์หมอชลิต
(อยู่แถวคันนายาว)
กรุงเทพฯ
0-2943-4318
น.สพ. ธงชัย อัศวศักดิ์สกุล สถานพยาบาลสัตว์เสนานิคม
(อยู่แถวลาดพร้าว)
กรุงเทพฯ
0-2570-4715
น.สพ. ชาญชัย ตั้งศักดาดิษฐ์ สถานพยาบาลสัตว์สวนสน
(อยู่แถวบางกะปิ)
กรุงเทพฯ
0-2735-6565
สพ.ญ. พจณา สากระแสร์ สถานพยาบาลสัตว์ลาดพร้าว 48
(อยู่แถวห้วยขวาง )
กรุงเทพฯ
0-2412-5563
น.สพ. โกศล เอนกลาภถาวร สถานพยาบาลสัตว์ไมตรีจิต
(อยู่แถวบางกอกน้อย)
กรุงเทพฯ
0-2412-6566
น.สพ. สุชีพ กุลกาญจนาชีวิน สถานพยาบาลสัตว์บางจาก
(อยู่แถวพระโขนง)
กรุงเทพฯ
0-2311-6233
น.สพ. สง่า บุญโสดา สถานพยาบาลสัตว์คู้บอน
(อยู่แถวคันนายาว)
กรุงเทพฯ
0-2943-1393
น.สพ. ขจรศักดิ์ ต่อทรัพย์สิน เศรษฐกิจสัตวแพทย์
(อยู่แถวภาษีเจริญ)
กรุงเทพฯ
0-2809-2372
น.สพ. การุณ ชัยวงศ์โรจน์ ศูนย์สุขภาพสัตว์เลี้ยงเพ็ทมอลล์ประชานิเวศน์ 1
(อยู่แถวจตุจักร)
กรุงเทพฯ
0-2954-2220
น.สพ. อิทธิพล กุศลใบบุญ ศูนย์สุขภาพสัตว์เลี้ยงเพ็ทมอลล์
(อยู่แถวคลองสาน)
กรุงเทพฯ
0-2860-9316
น.สพ. ธนาเทพ ลีนิวา ศูนย์สุขภาพสัตว์เลี้ยง เซ็นเตอร์เพ็ท
(อยู่แถวดอนเมือง)
กรุงเทพฯ
0-2503-8264
น.สพ. เลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล ศูนย์รักษาสัตว์สายสอง
(อยู่แถวบางแค)
กรุงเทพฯ
0-2865-3243
น.สพ. ธีรพงศ์ ราชเจริญ ศิริสุขสัตวแพทย์
(อยู่แถวดอนเมือง)
กรุงเทพฯ
-
น.สพ. สุรินทร์ ศรีสะอาด ศาลาแดงสัตวแพทย์
(อยู่แถวปทุมวัน)
กรุงเทพฯ
0-2215-1068
น.สพ. ปิยะพงศ์ เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ศรีทองสัตวแพทย์
(อยู่แถวหลักสี่)
กรุงเทพฯ
0-2982-1266-67
น.สพ. ภาสกร รัตตโอภาส เว็ทคอรเนอร์รักษาสัตว์
(อยู่แถวบางกะปิ)
กรุงเทพฯ
0-2734-3887
น.สพ. วุฒิ คงคาชนะ วุฒิสัตวแพทย์
(อยู่แถวคันนายาว)
กรุงเทพฯ
0-2510-6726
น.สพ. วุฒิวงศ์ ธีระพันธ์ วุฒิวงศ์สัตวแพทย์
(อยู่แถวบางเขน)
กรุงเทพฯ
0-2521-2091
น.สพ. วุฒิชัย ศุภจัตุรัส วุฒิชัยสัตวแพทย์
(อยู่แถวหลักสี่)
กรุงเทพฯ
-
น.สพ. สมเดช เครือสุวรรณ์ วีพี รักษาสัตว์
(อยู่แถวพระโขนง)
กรุงเทพฯ
0-2741-7597
น.สพ. มนกานต์ อินทรกำแหง วีแคร์คลินิก
(อยู่แถวดอนเมือง)
กรุงเทพฯ
-
น.สพ. วีระชัย ศักดา ศักดาจิวะเจริญ วี แอนด์ พี สัตวแพทย์
(อยู่แถวสะพานสูง)
กรุงเทพฯ
0-2373-9256
น.สพ. วิทยา แน่นอุดร วิทยาสัตวแพทย์
(อยู่แถวดอนเมือง)
กรุงเทพฯ
0-2928-6165
น.สพ. โกศล อเนกลาภถาวร วัฒนสัตวแพทย์
(อยู่แถวภาษีเจริญ )
กรุงเทพฯ
0-2804-6590
น.สพ. มาโนช ศิริพันธุ์ วัชรพลสัตวแพทย์
(อยู่แถวบางเขน)
กรุงเทพฯ
-
สพ.ญ. ศิริวรรณ ตันฤทธิ์สำเริง วชิรธรรม 57
(อยู่แถวบางจาก)
กรุงเทพฯ
0-2393-3225
น.สพ. พิพัฒน์ อรุณวิภาส วงแหวนสัตวแพทย์
(อยู่แถวบางบอน)
กรุงเทพฯ
0-2415-3462
น.สพ. วิจิตร ฝั้นฉิม วงศกรรักษาสัตว์
(อยู่แถวสายไหม)
กรุงเทพฯ
0-2991-7503
นาย ชลิน ธารารัชต์ธงชัย ลูน่าคลินิก
(อยู่แถวบางขุนเทียน)
กรุงเทพ
0-2872-4155
น.สพ. ธีระวุฒิ สุวัธนะเชาว์ ลาดพร้าวสัตวแพทย์
(อยู่แถวจตุจักร)
กรุงเทพฯ
0-2511-5045
น.สพ. ชัยธวัช มโนวิทย์ ลาซาลรักษ์สัตว์
(อยู่แถวบางนา)
กรุงเทพฯ
0-2745-2420
สพ.ญ. สุปรานี ศรีวรกร โรงพยาบาลสัตว์แฮปปี้แลนด์
(อยู่แถวบางกะปิ)
กรุงเทพฯ
0-2378-0992
น.สพ. พรชัย ชัยฤทธิเลิศ โรงพยาบาลสัตว์ฮาเลลูยา
(อยู่แถวบางขุนเทียน)
กรุงเทพฯ
0-2899-7070
สพ.ญ. นฤมล พงศ์ปฏิสนธิ โรงพยาบาลสัตว์ฮันนี่
(อยู่แถววังทองหลาง)
กรุงเทพฯ
0-2932-3375
น.สพ. ชัยดำรง โอรุ่งเรือง โรงพยาบาลสัตว์โอรุ่งเรือง
(อยู่แถววังทองหลาง)
กรุงเทพฯ
0-2542-0456
สพ.ญ. สุธาสนาน เจียรพร โรงพยาบาลสัตว์เอกมัย
(อยู่แถววัฒนา)
กรุงเทพฯ
0-2390-0002
สพ.ญ. อัญญารัตน์ ชูวงศ์เติม โรงพยาบาลสัตว์เอกชัย
(อยู่แถวบางบอน)
กรุงเทพฯ
0-2453-0555
สพ.ญ. วิมล อยู่ยืนยง โรงพยาบาลสัตว์อาภาภิรมย์
(อยู่แถวจตุจักร)
กรุงเทพฯ
-
น.สพ. ทองสุข สุรขันธ์ โรงพยาบาลสัตว์อยู่เจริญ
(อยู่แถว ห้วยขวาง )
กรุงเทพฯ
0-2277-0830
สพ.ญ. นารีนันท์ จิตรสุข โรงพยาบาลสัตว์หัวหมากเพ็ทเพลส
(อยู่แถวบางกะปิ)
กรุงเทพฯ
-
หน้าที่ : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 11 [12] [13] [14]  จากทั้งหมด 14 หน้า / จำนวนทั้งหมด 1856 หัวข้อ
 
แนะนำคุณหมอที่รักษาแมวดี ๆ ค่ะแนะนำโรงพยาบาลสัตว์น่าเข้าแนะนำโรงแรมและบ้านพักแมวน้อยแนะนำร้านอาหารแมวหมาแนะนำแหล่งฟาร์มแมว
หน้าแรก | ข่าวแมว | คู่มือเลี้ยงแมว | คลับแมว (โชว์รูปแมว) | ตลาดซื้อ-ขาย แมว | หาบ้านใหม่/หาคู่ | ปัญหาสุขภาพแมว | แนะนำโรงพยาบาลแมว

ศูนย์รวมแมวทุกสายพันธุ์ แหล่งซื้อ-ขาย สินค้า แมว ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ติดต่อ catthailand.com 24 ชม. ผ่านทางอีเมล์ที่ e-mail : cat@catthailand.com

Copyright©2021 catthailand.com all rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.