ศูนย์รวมแมวทุกสายพันธุ์ แหล่งซื้อ-ขายแมวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ศูนย์รวมแมวทุกสายพันธุ์ แหล่งซื้อ-ขายแมวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยศูนย์รวมสุนัขทุกสายพันธุ์ แหล่งซื้อ-ขายสุนัขที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
วันนี้วันที่: 2023-10-03 14:07:10 น.
 ชื่อแพทย์/ผู้ดูแลการรักษา  ประจำอยู่ที่สถานพยาบาลสัตว์
จังหวัด
โทรศัพท์
น.สพ. วรกร พิมพ์สาร ภูมิเพ็ท
(อยู่แถวบางแค)
กรุงเทพฯ
0-2803-3211
น.สพ. สมมิตรตาลาวนิช ภิชญาสัตวแพทย์
(อยู่แถวสายไหม)
กรุงเทพฯ
0-2998-2341
น.สพ. ไพโรจน์ จิตรเอื้อใจสุข ไพโรจน์สัตวแพทย์
(อยู่แถวลาดพร้าว)
กรุงเทพฯ
0-25708730
น.สพ. ภาสกร รัตตโอภาส โพลี่เว็ท รักษาสัตว์
(อยู่แถวบางเขน)
กรุงเทพฯ
0-2945-0989
น.สพ. ตวงสิทธิ์ ภูมิวิทยา เพื่อนสัตว์เลี้ยงรักษาสัตว์
(อยู่แถวบางกะปิ)
กรุงเทพฯ
0-2792-1319
น.สพ. สุขุม พโลทัย เพื่อนรักสัตวแพทย์
(อยู่แถวบางกอกใหญ่)
กรุงเทพฯ
-
น.สพ. อัฐวิศณ์ เนตรศิริ เพิ่มพูนสัตวแพทย์
(อยู่แถวลาดกระบัง)
กรุงเทพฯ
0-2727-9853
น.สพ. ปัญญา ไชยหานิชย์ เพอร์เฟคเพ็ทแคร์
(อยู่แถวมีนบุรี)
กรุงเทพฯ
0-2372-9667
สพ.ญ. อชิรญา คุณกิตติ เพ็ทโฮม สัตวแพทย์
(อยู่แถวพระนคร)
กรุงเทพฯ
0-2628-6768
น.สพ. อนุรักษ์ ถ้ำลอด เพ็ทสเตชั่น คลินิก
(อยู่แถวบางกอกน้อย)
กรุงเทพฯ
0-2866-5850
น.สพ. เชาวสิทธิ์ ปัญญามหาทรัพย์ เพ็ทส์คอร์เนอร์คลินิก
(อยู่แถวทุ่งครุ)
กรุงเทพฯ
0-28707944
น.สพ. ศักด์ชัย เรือนเพชร เพ็ทเฟรนด์รักษาสัตว์
(อยู่แถวมีนบุรี)
กรุงเทพฯ
0-2540-6920
สพ.ญ. ศิรินรัตน์ ศิลปานันทกุล เพ็ทไดเร็ทคลินิก
(อยู่แถววัฒนา)
กรุงเทพฯ
0-2712-8080
น.สพ. มานพ นามสมบูรณ์ เพ็ทแคร์แอนด์คลีนิก
(อยู่แถวห้วยขวาง)
กรุงเทพฯ
0-0277-0664
น.สพ. บุญหอม สุขงาม เพ็ทคอร์นเนอร์
(อยู่แถวบางซื่อ)
กรุงเทพฯ
0-2910-7407
น.สพ. เอกภัทร ฤทธิฤาชัย เพ็ท พลัส คลินิก
(อยู่แถวมีนบุรี)
กรุงเทพฯ
0-2995-2588
สพ.ญ. นิธิบดี ฉันชัยรุ่งเจริญ เพ็ท แคร์ คลินิค
(อยู่แถวประเวศ)
กรุงเทพฯ
0-2316-1905
น.สพ. กฤตภาส ลัยวงศ์ เพ็ท คลับ คลินิก มีนบุรี
(อยู่แถวมีนบุรี)
กรุงเทพฯ
0-2906-3849
น.สพ. สมโภช อึ่งฮวบ เพ็ท พาราไดร์ แอนด์ กรูมมิ่ง
(อยู่แถวธนบุรี)
กรุงเทพฯ
0-2891-3718 กด 0
สพ.ญ. ภาวนา อุทัยโชิติวรรณ พี.จี.รักษาสัตว์
(อยู่แถวดอนเมือง)
กรุงเทพฯ
0-2998-0190
สพ.ญ. กัลยา เก่งวิกย์กรรม พี.เค.รักษาสัตว์
(อยู่แถวคลองสามวา)
กรุงเทพฯ
0-2919-1162
สพ.ญ. ศิธัชภรณ์ ข่ายทอง พี ที เพ็ทแคร์
(อยู่แถวพระโขนง)
กรุงเทพฯ
-
น.สพ. พายุ ศรีศุภร พายุรักษาสัตว์
(อยู่แถวดินแดง)
กรุงเทพฯ
0-2693-7972
น.สพ. ดรุตร กิ่งก้าน พหลโยธิน 48 รักษาสัตว์
(อยู่แถวบางเขน)
กรุงเทพฯ
0-2955-7346 กด 0
สพ.ญ. ธัญลักษณ์ นันตยุ พรานนกสัตวแพทย์
(อยู่แถวบางกอกน้อย)
กรุงเทพฯ
0-2412-4565
น.สพ. ชนพันธ์ รัตนสิงห์ พระราม9 สัตวแพทย์โพลีคลินิค
(อยู่แถวบางกะปิ)
กรุงเทพฯ
-
สพ.ญ. จีรณัติ ไชยหานิชย์ พญาไทเพ็ทแคร์
(อยู่แถวราชเทวี )
กรุงเทพฯ
0-2251-7000
สพ.ญ. สุวรรณี จุนเสนี ปุณณวิถีสัตวแพทย์
(อยู่แถวพระโขนง)
กรุงเทพฯ
0-2741-3749
สพ.ญ. นิตยา จุติกิติ์เดชา ปิ่นเกล้าสัตวแพทย์
(อยู่แถวบางกอกน้อย)
กรุงเทพฯ
0-2434-8125
สพ.ญ. ปราณี ตันติวนิช ปราณีสัตวแพทย์
(อยู่แถวหลักสี่)
กรุงเทพฯ
0-2574-5918
น.สพ. สฤษดิ์ รักการดี ประลองสัตวแพทย์
(อยู่แถวบางพลัด)
กรุงเทพฯ
0-2424-5858
สพ.ญ. สุนีย์ อยู่ทอง ประชานิเวศน์สัตวแพทย์
(อยู่แถวจตุจักร)
กรุงเทพฯ
0-2580-4594
น.สพ. สราวุธ คนบุญ ประชาชื่นสัตวแพทย์
(อยู่แถวประชาชื่น)
กรุงเทพฯ
0-2913-6915
น.สพ. อิสระ เพียรขุนทด บุณยานุชสัตวแพทย์
(อยู่แถวทวีวัฒนา)
กรุงเทพฯ
0-2888-2277
น.สพ. บุญหอม สุขงาม บุญหอมสัตวแพทย์
(อยู่แถวบางพลัด)
กรุงเทพฯ
0-2885-4809
น.สพ. บุญสม หอมพูลทรัพย์ บุญสมสัตวแพทย์
(อยู่แถวพระนคร)
กรุงเทพฯ
-
สพ.ญ. อัญชลี บุญคุ้ม บุญคุ้มสัตวแพทย์
(อยู่แถวจอมทอง)
กรุงเทพฯ
0-2468-9887
สพ.ญ. สุธีรา สร้อยสังวาลย์ บ้านหมอเอ้อรักษาสัตว์
(อยู่แถวดอนมือง)
กรุงเทพฯ
0-2566-4726
สพ.ญ. สุธิดา ลีละตานนท์ บ้านหมอนัท
(อยู่แถวบางชื่อ)
กรุงเทพ
0-2913-1287
น.สพ. สังคม โหษิตชัยศรี บ้านสัตวารักษ์
(อยู่แถวบางคอแหลม)
กรุงเทพฯ
0-2689-0965
น.สพ. อภิธาน ลาภจิตร บ้านสัตว์เลี้ยง-อ่อนนุช
(อยู่แถวสวนหลวง)
กรุงเทพฯ
0-2321-5659
สพ.ญ. บุษยมาศ คงสกุล บ้านสัตวแพทย์
(อยู่แถวลาดกระบัง)
กรุงเทพฯ
0-27390899 ,0-25315822
น.สพ. ปัญญา จินะปริวัตอาภรณ์ บ้านรักสัตว์ลาดพร้าว
(อยู่แถวบางกะปิ)
กรุงเทพฯ
0-2933-0334
สพ.ญ. กฤษณี บัวเทศ บ้านรักษ์สัตว์ ๑๐๑
(อยู่แถวบางกะปิ)
กรุงเทพฯ
0-2376-0067
น.สพ. สิทธิ ดวงจันทร์ บ้านรักษ์สัตว์
(อยู่แถวลาดพร้าว)
กรุงเทพฯ
0-2570-8104
สพ.ญ. จงกลนี ฟูสุวรรณกายะ บางรักสัตวแพทย์
(อยู่แถวทุ่งครุ)
กรุงเทพฯ
0-2873-5617
น.สพ. มณฑล หาญเนืองนิตย์ บางมดสัตวแพทย์
(อยู่แถวทุ่งครุ)
กรุงเทพฯ
0-2870-6701
น.สพ. วัฒนศักดิ์ ศรีสุข บางบัวสัตวแพทย์
(อยู่แถวหลักสี่)
กรุงเทพฯ
0-2940-9303
น.สพ. สุวิทย์ กัมทรทิพย์ บางบอนสัตวแพทย์
(อยู่แถวบางขุนเทียน)
กรุงเทพฯ
0-2415-6445
น.สพ. ปฐวี บุหร่า บางแครักษาสัตว์
(อยู่แถวหนองแขม)
กรุงเทพฯ
0-2444-1457
สพ.ญ. ภารดี อำไพสุทธิพงษ์ บางขุนเทียนสัตวแพทย์
(อยู่แถวจอมทอง)
กรุงเทพฯ
0-2415-9791
สพ.ญ. ศุภมิตร ธารเอี่ยม บางกะปิสัตวแพทย์
(อยู่แถวบางกะปิ)
กรุงเทพฯ
0-2374-6349
สพ.ญ. อาริยา นทกุล บริษัทโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ
(อยู่แถววัฒนา)
กรุงเทพฯ
0-2712-6301
น.สพ. นพดล แสงจันทร์ นินรัตน์คลินิกรักษาสัตว์
(อยู่แถวทวีวัฒนา)
กรุงเทพฯ
-
น.สพ. สัมพันธ์ ช่วงชัย นายสัตวแพทย์สัมพันธ์
(อยู่แถวบางแค)
กรุงเทพฯ
0-2454-0985
น.สพ. ศุภวัฒน์ โพธิมงคลกุล นางเลิ้งรักษาสัตว์
(อยู่แถวป้อมปราบฯ)
กรุงเทพฯ
0-2281-8382
สพ.ญ. ลำแพน วิบูลย์วิภา นวลจันทร์สัตวแพทย์
(อยู่แถวบึงกุ่ม)
กรุงเทพฯ
0-2519-5074
น.สพ. นฤกช ศรีคราม นฤกชสัตวแพทย์
(อยู่แถวบางกะปิ)
กรุงเทพฯ
-
น.สพ. ธีระพงษ์ ถาวรพร้อม ธีระพงษ์รักษาสัตว์
(อยู่แถวภาษีเจริญ)
กรุงเทพฯ
0-2457-5420
น.สพ. ธวัชชัย มีสิทธิ์ ธวัชชัยสัตวแพทย์
(อยู่แถวหนองแขม)
กรุงเทพฯ
0-2421-3738
สพ.ญ. อภิรมย์ พวงหัตถ์ ธนบุรีรักษาสัตว์
(อยู่แถวบางกอกใหญ่)
กรุงเทพฯ
0-2472-1059
น.สพ. ไทยยุทธ จินตนา ไทยยุทธรักษาสัตว์
(อยู่แถวบางแค)
กรุงเทพฯ
0-2413-3568
น.สพ. ยุทธจักร พันธุ์วงศ์ราช ทัพฟ้ารักษาสัตว์
(อยู่แถวสายไหม)
กรุงเทพฯ
0-2972-7114
สพ.ญ. ทวีรัตน์ ปิ่นโฑละ ทวีรัตน์สัตวแพทย์
(อยู่แถวสาทร)
กรุงเทพฯ
0-2213-2267
น.สพ. นอ ถวิล สุขมาก ถวิลสัตวแพทย์
(อยู่แถวสายไหม)
กรุงเทพฯ
0-2523-6597
น.สพ. ธเนศ ทุมกิจจ์ ถนอมสัตว์คลินิก
(อยู่แถวธนบุรี)
กรุงเทพฯ
0-2472-2151
น.สพ. อรรถวิทย์ ภูริวิมลชัย ดี.เอส.รักษาสัตว์
(อยู่แถวหนองจอก)
กรุงเทพฯ
-
น.สพ. เกรียงยุทธ ทัพเจริญ ดี เอ็น เอ สัตวแพทย์
(อยู่แถวทุ่งครุ)
กรุงเทพฯ
-
น.สพ. เลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล ดี เค รักษาสัตว์
(อยู่แถวบางบอน)
กรุงเทพฯ
-
น.สพ. ศุภเสกข์ ศรจิตติ ด็อกซ์ ฮาร์ท เวท คลินิก
(อยู่แถวดุสิต)
กรุงเทพฯ
0-2266-9668
สพ.ญ. ดลฤดี บุณสนิท ดลฤดีรักษาสัตว์
(อยู่แถวบางพลัด)
กรุงเทพฯ
0-2884-6269
น.สพ. ดุลยทรรศน์ กรณฑ์แสง ณ จรัลสัตวแพทย์
(อยู่แถวภาษีเจริญ )
กรุงเทพฯ
0-2865-1797
น.สพ. สมยศ อิ่มอารมณ์ เซฟเวย์รักษาสัตว์
(อยู่แถวหนองจอก)
กรุงเทพฯ
0-2988-3488
น.สพ. สุพจน์ จารุสมบัติ เซ็นต์หลุยส์สัตวแพทย์
(อยู่แถวสาทร)
กรุงเทพฯ
0-2286-6465
น.สพ. สุนันท์ พินิตเกียรติสกุล ซื่อตรงสัตวแพทย์
(อยู่แถวสายไหม)
กรุงเทพฯ
0-2551-1966
น.สพ. ชิษณุ ติยะเจริญศรี โชคชัยรักษาสัตว์
(อยู่แถวคลองเตย)
กรุงเทพฯ
0-2258-6751
น.สพ. เล็ก อัศวพลังชัย โชคชัย 4 รักษาสัตว์
(อยู่แถวลาดพร้าว)
กรุงเทพฯ
0-2538-1178
น.สพ. ชัยวัฒน์ พูลศรีกาญจน์ ชัยวัฒน์รักษาสัตว์
(อยู่แถวลาดพร้าว)
กรุงเทพฯ
0-2931-6131
สพ.ญ. สุจิรา ปาจริยานนท์ ชวนชื่นสัตวแพทย์
(อยู่แถวบึงกุ่ม)
กรุงเทพฯ
0-2373-1848
สพ.ญ. จุไร เลาห์ประเสริฐ เฉลิมสุขรักษาสัตว์
(อยู่แถวจตุจักร)
กรุงเทพฯ
0-2513-4493
น.สพ. ณัฐพงศ์ เจริญพิวัฒพงษ์ เจริญพงษ์สัตวแพทย์
(อยู่แถวประเวศ)
กรุงเทพฯ
0-2746-6162
น.สพ. ทศพร นักเบศร์ เจริญนครสัตวแพทย์
(อยู่แถวคลองสาน)
กรุงเทพฯ
0-2412-2433
น.สพ. กิตติ เจริญชนม์ เจริญชนม์รักษาสัตว์
(อยู่แถวดอนเมือง)
กรุงเทพฯ
0-2981-0518
สพ.ญ. พจน์มาตย์ จีนถนอม จอมทองรักษาสัตว์
(อยู่แถวจอมทอง)
กรุงเทพฯ
0-2875-9872
น.สพ. วรวุฒิ เล็กสกุลชัย เคหะรามสัตวแพทย์
(อยู่แถวมีนบุรี)
กรุงเทพฯ
0-2540-5745
สพ.ญ. วิริยา ศรีทอง เควีสัตวแพทย์
(อยู่แถวบางซื่อ)
กรุงเทพฯ
0-2951-8448
สพ.ญ. สนทนา มิมะพันธุ์ เคไนน์สัตวแพทย์
(อยู่แถวบางพลัด)
กรุงเทพฯ
0-2880-2898
สพ.ญ. พรไพลิน ชลปราณี เค.ซี.สัตวแพทย์
(อยู่แถวพระโขนง)
กรุงเทพฯ
0-2311-3824
รท.น.สพ. กวี ฉัตรพุทธรักษา เค. ดี. รักษาสัตว์
(อยู่แถวพระนคร)
กรุงเทพฯ
0-2622-2788
สพ.ญ. สุนัดดา เดชสนธิ คลีนิครักษาสัตว์ สุนัดดา เดชสนธิ
(อยู่แถวบางพลัด)
กรุงเทพฯ
0-2883-4112
น.สพ. วินัย โยนานุพันธ์ คลินิคสัตวแพทย์รามคำแหง
(อยู่แถวบางกะปิ)
กรุงเทพฯ
0-2719-1334
สพ.ญ. ปลินธร แสงจันทร์ คลินิครักษาสัตว์เพ็ทส์ ไอ แคร์
(อยู่แถวบึงกุ่ม )
กรุงเทพฯ
0-2509-1387
น.สพ. บรรณสรรค์ วงศ์ภักดี คลินิคพิทักษ์สัตว์
(อยู่แถวสะพานสูง)
กรุงเทพฯ
0-2373-2886
น.สพ. ศักดา ฏิระวณิชย์กุล คลินิคบางแวกรักษาสัตว์
(อยู่แถวบางแค)
กรุงเทพฯ
0-2865-3284
น.สพ. ชาญพัชร์ พงษ์สิงห์จันทร์ คลินิกเฮลธิเพ็ท
(อยู่แถวบางพลัด)
กรุงเทพฯ
0-2433-6790
น.สพ. สมพงษ์ หาสุข คลินิกอนุรักษ์เมตตาสัตว์
(อยู่แถวบางแค)
กรุงเทพฯ
0-2809-4528
น.สพ. ไกรจักร แก้วพรม คลินิกหัวตะเข้สัตวแพทย์
(อยู่แถวลาดกระบัง)
กรุงเทพฯ
0-2739-1170
สพ.ญ. อัจฉรา วัดเอก คลินิกหมาแมว
(อยู่แถวหนองแขม)
กรุงเทพ
0-2281-2275
สพ.ญ. ปาลิกา พรหมดิเรก คลินิกหมอเอกรักษาสัตว์
(อยู่แถวบางซื่อ)
กรุงเทพฯ
0-2985-6371
น.สพ. ประสิทธิ์ ดำรงสุนทรชัย คลินิกหมอรักษ์สัตว์
(อยู่แถวลาดพร้าว)
กรุงเทพฯ
0-2935-8233
หน้าที่ : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] 13 [14]  จากทั้งหมด 14 หน้า / จำนวนทั้งหมด 1856 หัวข้อ
 
แนะนำคุณหมอที่รักษาแมวดี ๆ ค่ะแนะนำโรงพยาบาลสัตว์น่าเข้าแนะนำโรงแรมและบ้านพักแมวน้อยแนะนำร้านอาหารแมวหมาแนะนำแหล่งฟาร์มแมว
หน้าแรก | ข่าวแมว | คู่มือเลี้ยงแมว | คลับแมว (โชว์รูปแมว) | ตลาดซื้อ-ขาย แมว | หาบ้านใหม่/หาคู่ | ปัญหาสุขภาพแมว | แนะนำโรงพยาบาลแมว

ศูนย์รวมแมวทุกสายพันธุ์ แหล่งซื้อ-ขาย สินค้า แมว ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ติดต่อ catthailand.com 24 ชม. ผ่านทางอีเมล์ที่ e-mail : cat@catthailand.com

Copyright©2021 catthailand.com all rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.